Nezaradené

S BLAHOSLAVENOU ALFONZOU MÁRIOU

S BLAHOSLAVENOU ALFONZOU MÁRIOU

Dňa 9. septembra 2023 sme v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči mali slávnosť, v ktorej sa spojilo niekoľko príležitostí.

Ide o deň liturgickej spomienky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Zároveň sme si v tento deň pripomenuli 5. výročie jej blahorečenia, ktoré sa konalo v roku 2018 v jej rodnej diecéze, v Štrasburgu. Ďalším dôvodom bolo celoslovenské stretnutie laických členiek, ktoré spolu so sestrami zdieľajú charizmu zakladateľky, blahoslavenej Alfonzy Márie.

Všetky tieto dôvody vyústili do slávnostného dňa. Začali sme modlitbou krížovej cesty za kňazov. Nasledovalo slávnostné odhalenie a požehnanie sochy blahoslavenej Alfonzy Márie, ktorú zhotovil Mgr. art. Ján Frančák, ArtD. z Levoče. Najslávnostnejšou chvíľou bolo slávenie eucharistickej obety, ktorej predsedal levočský dekan ICLic. Peter Majcher. Počas svätej omše bolo prijatých pätnásť nových laických členiek, ktoré rozšírili našu Duchovnú rodinu. Nechýbalo ani agapé, vzájomné delenie sa nielen s koláčmi, ale aj so skúsenosťami Božej milosti v našich životoch. Vypočuli sme si správu o činnosti členiek, ich svedectvá a pozdrav z Ukrajiny.

Pohľadom na Pannu Máriu, ktorá sa ponáhľala ku Alžbete a na blahoslavenú Alfonzu Máriu, ktorá tiež smelo vykročila k biede núdznych, sme odchádzali z Mariánskej hory v Levoči posilnení týmito postojmi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *