Nezaradené

S BLAHOSLAVENOU ALFONZOU MÁRIOU

Dňa 9. septembra 2023 sme v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči mali slávnosť, v ktorej sa spojilo niekoľko príležitostí. Ide o deň liturgickej spomienky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Zároveň sme si v tento deň pripomenuli 5. výročieČítať ďalej
Nezaradené

S VĎAČNÝM SRDCOM

Vo vďačnosti za 25 rokov života v čistote, chudobe a poslušnosti i v spoločenstve sme s našimi spolusestrami slávili najsvätejšiu obetu 1. septembra 2023 – v deň nášho jubilea. Pán Boh zaplať každej jednej z Vás za Vašu modlitbu, vzdych,Čítať ďalej