PASTORÁCIA POVOLANÍ

Svätosť je pre všetkých pokrstených v Kristovi, avšak každý človek má svoje osobitné povolanie;
svätosť je zakorenená v krste, povolanie sa spája s jednoduchou skutočnosťou existencie. Povolanie je Stvoriteľov prozreteľný zámer s jednotlivými stvoreniami, je to jeho plán, ako sen, ktorý leží Bohu na srdci, pretože mu na srdci leží stvorenie. Boh Otec ho chce odlišné a osobitné pre každého človeka.
Ľudská bytosť je „povolaná“ do života, a ako vstupuje do života, prináša a nachádza v sebe obraz
Toho, ktorý ju povolal. Povolanie je Boží návrh konať podľa tohto obrazu a je jedinečné, jediné, neopakovateľné práve preto, že tento obraz je nevyčerpateľný. Každé stvorenie vyjavuje a je povolané vyjadriť zvláštny aspekt Božieho zámeru. Tu si nájde meno a identitu; utvrdí a zabezpečí si slobodu a originalitu. (Nové povolania pre novú Európu, b.13)

O aktualitách v pastorácii sa dozvieš na TOMTO FACEBOOKOVOM ODKAZE, na NAŠOM INSTAGRAME alebo na STRÁNKE KBS.

Ak máš nejakú otázku, môžeš kontaktovať prostredníctvom formulára: