HISTORICKÝ KALENDÁR

•       9. 9. 1814  –  v Niederbronne sa narodila Alžbeta Eppingerová
•       28. 8. 1849  –  Alžbeta Eppingerová – Matka Alfonza Mária zakladá kongregáciu
•       19. 5. 1863  –  príchod prvých sestier do Šoprone
•       13. 6. 1867  –  osamostatnenie Šoprone
•       1875  –  príchod prvých sestier na územie dnešného Slovenska do Nových Zámkov
•       16. 2. 1924  –  vytvorenie provincií; sídlo Československej provincie je v Nových Zámkoch
•       16. 8. 1927 –  príchod sestier do Spišskej Novej Vsi
•       1938 –  v dôsledku posunu hraníc medzi Československom a Maďarskom sa novým sídlom provincie stáva Spišská Nová Ves
•       2. 7. 1940 –  schválenie Konštitúcií v Ríme
•       29. 8. 1950 –  násilné prerušenie činnosti sestier v školách a začiatok koncentrácie v sústreďovacích táboroch pod dohľadom komunistickej štátnej bezpečnosti
•       1969  – po uvoľnení politického napätia boli po dlhých rokoch oficiálne prijaté prvé postulantky
•       1970 –  začiatok „normalizačného procesu“, po ktorom boli do kongregácie prijímané nové postulantky iba tajne
•       1989  –  politická situácia umožňuje sestrám znovu sa slobodne rozvíjať a apoštolsky pôsobiť