HISTORICKÝ KALENDÁR

•       9. 9. 1814 – v Niederbronne sa narodila Alžbeta Eppingerová
•       28. 8. 1849 – Alžbeta Eppingerová – Matka Alfonza Mária zakladá kongregáciu
•       15. 5. 1863 – príchod prvých sestier do Šoprone
•       13. 6. 1867 – osamostatnenie Šoprone
•       1875 – príchod prvých sestier na územie dnešného Slovenska do Nových Zámkov
•       16. 2. 1924 – vytvorenie provincií; sídlo Československej provincie je v Nových Zámkoch
•       16. 8. 1927 – príchod sestier do Spišskej Novej Vsi
•       1938 – v dôsledku posunu hraníc medzi Československom a Maďarskom sa novým sídlom provincie stáva
Spišská Nová Ves
•       2. 6. 1940 – schválenie Konštitúcií v Ríme
•       29. 8. 1950 – násilné prerušenie činnosti sestier v školách a začiatok koncentrácie v sústreďovacích táboroch
pod dohľadom komunistickej štátnej bezpečnosti
•       1969 – po uvoľnení politického napätia boli po dlhých rokoch oficiálne prijaté prvé postulantky
•       1970 – začiatok „normalizačného procesu“, po ktorom boli do kongregácie prijímané nové postulantky iba tajne
•      1989 – politická situácia umožňuje sestrám znovu sa slobodne rozvíjať a apoštolsky pôsobiť