DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Boh nás postavil na toto miesto, preto chceme žiť pre neho a len pre neho.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY