DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Keď rozjímame o Ježišovi na kríži, všetky utrpenia sa premenia na radosť.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY