DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Pokiaľ nezvíťazí duch nad telom, dovtedy nebudete napredovať vo vnútornom živote.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY