DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Sebaláska sa ľahko vkradne do srdca, ak sa zaoberáme vecami, ktoré nám lahodia.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY