DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Chceme sa sťažovať, keď nám Pán dá okúsiť niekoľko kvapiek z kalicha svojho utrpenia?
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY