DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Keď lipneme na malých veciach, veľmi často sa môžu stať opravdivou prekážkou v napredovaní na Božej ceste.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY