DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Môj Ježiš, chcem všetky utrpenia rada znášať s lásky k tebe.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY