DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Môj Božský Ženích, ak by si ma aj odmietol vypočuť, určite ma neodmietneš na prosbu svojej matky, ktorá je aj mojou Matkou.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY