DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Dávajte pozor na svoje myšlienky, bdejte nad vlastným vnútrom, odmietajte pokušenia, len čo ich zbadáte.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY