DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Musíte rozjímať tak, aby rozjímanie prinieslo úžitok. Využite rozumne všetko praktické, čo v ňom nájdete.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY