DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Spasiteľ sa cíti byť urazený, keď sa od neho pre svoje slabosti odvraciame.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY