DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Nezarmucujte sa pre pozemské veci. Ak sa máte pre niečo trápiť, tak jedine preto, aby sa nestratila vaša duša a duša blížneho. Starajte sa len o to, čo žiada Boh.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY