DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Pri svätej omši obetujme Bohu svoje predsavzatia a prosme ho o milosť, aby sme ich mohli uskutočniť.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY