Nezaradené

T22

Skratka T22 v sebe ukrýva niekoľko zaujímavých údajov: ide o Národné stretnutie mládeže v Trenčíne v roku 2022. Pre zaujímavosť si môžeme zopakovať, že na Slovensku sa doteraz uskutočnilo R13, P15 a P18. Tieto stretnutia vždy boli a sú prípravou naČítať ďalej
Nezaradené

ZÁŽITKY Z VÝŠIN

V predošlých dňoch sme si ani my nenechali ujsť Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne, počas ktorého sme všetkých mladých vkladali do našich modlitieb. Ďakujeme sestrám za nasadenie i podporu a Pánovi za tento požehnanýČítať ďalej
Nezaradené

TÚŽBA, ABY JEŽIŠ ZOSTAL

Skúsenosť života s Bohom môže byť inšpiráciou k radikálnemu zasväteniu sa Bohu. Naša postulantka Anna zacítila Božiu blízkosť vo svojom živote a svoju túžbu, aby naďalej zostal v jej živote, vyjadrila žiadosťou o prijatie doČítať ďalej
Nezaradené

ŽIVOT VO VERNOSTI

Po šiestich dňoch duchovných cvičení pod vedením don Červeňa, SDB zakúsilo spoločenstvo sestier v Raslaviciach úprimnú radosť zo slávenia 50. výročia rehoľných sľubov sestry Bernadetty a sestry Brigity. Pridali sa aj sestry z najbližšieho okolia, aby spolu s nimiČítať ďalej
Nezaradené

POĎ S JEŽIŠOM NA VÝŠINY

MILí priatelia, srdečne vás pozývame na poslednú katechézu prípravy na Národné stretnutie mládeže T22. Tentokrát to bude online výstup na linku: https://us04web.zoom.us/j/4450719515?pwd=SGhnUkRrQmR6eUFwZGNBd0Q3RGFLQT09
Nezaradené

ĎAKOVNÁ PÚŤ

Duchovná rodina Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch bola založená pred dvadsiatimi rokmi. Pri tejto príležitosti sme v sobotu 28. mája 2022 zorganizovali výlet na pútnické miesta, aby sme si takto pripomenuli okrúhle výročie vzniku.     Čítať ďalej
Nezaradené

SPOLUZODPOVEDNÉ KOMUNITY

Vo vrcholiacom veľkonočnom čase, v dňoch 27. – 29. mája 2022, sa v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo stretnutie provinciálneho vedenia s miestnymi predstavenými. V tomto období ide o 15 sestier, ktorým je zverená nejaká komunita na Slovensku. V pozvánke provinciálnaČítať ďalej
Nezaradené

DUCH VYKUPUJÚCEJ LÁSKY

Duch vykupujúcej lásky sa rozmnožil v kruhu členiek Duchovnej rodiny SDR v Snine. V sobotu 21. mája 2022 ich navštívila provinciálna predstavená sr. M. Dária a provinciálna vikárka sr. M. Mechtilda a počas svätej omšeČítať ďalej