Nezaradené

PRIJATIE REHOĽNÉHO ZÁVOJA

Deň 27. máj 2023 bol výnimočný: naplnil sa posvätný okruh päťdesiatich dní od chvíle, kedy sme slávili Kristovo zmŕtvychvstanie a tiež sa naplnil čas, keď sr. Anna mohla prijať závoj ako vonkajší znak zasvätenia sestry Božského VykupiteľaČítať ďalej
Nezaradené

SYNODÁLNA PÚŤ

Po dlhšej prestávke, vynútenej pandemickou situáciou, sme tohto roku mohli konečne zorganizovať pre zamestnancov Strediska domácej starostlivosti vo Vrícku – sestry i laikov – spoločnú púť. Vydali sme sa na ňu v čase, keď celá Cirkev ešteČítať ďalej
Nezaradené

NÁDEJ DO ŽIVOTA

My, laické členky duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch, sme sa zúčastnili duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove Pod Kalváriou, od štvrtka 27. 4. do nedele 30. 4. 2023. Skupinku tvorilo pätnásť členiekČítať ďalej
Nezaradené

UPEVNENÉ V POVOLANÍ

V dňoch 28. - 30. apríla 2023 sme si znovu vyhradili čas na juniorské stretnutie. Tentokrát sme sa rozhodli navštíviť komunitu v Raslaviciach. Téma stretnutia sa niesla v duchu posolstva Provinciálnej kapituly 2023 a spoločneČítať ďalej
Nezaradené

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ

"Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo." Týmto citátom zo Svätého Písma sa rozhodlo zastaviť 22 žien z farnosti Kláštor pod Znievom. V tichu a sústredenosti sme sa v kláštore sestier Božského Vykupiteľa snažili objaviť milosrdnú lásku Boha Otca aČítať ďalej
Nezaradené

BOH OSTÁVA

V deň slávnosti Zvestovania Pána nás spojila radosť z vernosti a Božej milosti. Spoločne sme vo Vrícku oslávili 70. výročie sľubov sr. Jolanty a 50. výročie sľubov sr. Jany a sr. Martiny. Prípravou boli duchovné cvičenia, ktorými sestry v predošlých dňochČítať ďalej
Nezaradené

ZA POKOJ…

Pred rokom – 24. februára 2022 – zazneli prvé informácie o ruskom útoku na Ukrajinu. Neboli to ľahké dni, ani mesiace... a vojna stále trvá. Všetci sa modlíme za pokoj a vytúžený mier. O toČítať ďalej