POSLANIE KOMUNÍT

Podstatným prvkom rehoľného života je život v spoločenstve. Spolu so živým vzťahom k Bohu živí aj vonkajšie účinkovanie sestier, ktorého snahou je zmierňovať rôzne formy núdze vo svete. Čomu sa sestry venujú?

 • práca v nemocnici, na geriatrii, v ADOS
 • starostlivosť o sociálne zanedbané deti
 • starostlivosť o ľudí v útulku
 • školská a farská katechéza, práca v Cirkevnom centre voľného času
 • vyučovanie odborných predmetov na základných a stredných školách
 • práca v špeciálnej materskej škole a špeciálnej základnej škole
 • vedenie domácnosti biskupa
 • starostlivosť o chod duchovného centra, pútnického domu
 • administratívne práce a pod.
   

Pri väčšine komunít je vykupiteľské dielo rozšírené aj do radu laikov prostredníctvom Duchovnej rodiny. Viac sa o nej dozviete TU.