Nezaradené

KROK ZA KROKOM S JEŽIŠOM

Dňa 24. septembra 2022 sa uskutočnila jednodňová duchovná obnova pre mládež v kláštore sestier SDR v Levoči. Témou „Krok za krokom s Ježišom“ sa mohli mladí povzbudiť, „postaviť sa na vlastné nohy“, „kráčať s Ježišom“ a zažiť dialóg s Ním v kaplnke,Čítať ďalej