Nezaradené

SPOLUZODPOVEDNÉ KOMUNITY

Vo vrcholiacom veľkonočnom čase, v dňoch 27. – 29. mája 2022, sa v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo stretnutie provinciálneho vedenia s miestnymi predstavenými. V tomto období ide o 15 sestier, ktorým je zverená nejaká komunita na Slovensku. V pozvánke provinciálnaČítať ďalej
Nezaradené

DUCH VYKUPUJÚCEJ LÁSKY

Duch vykupujúcej lásky sa rozmnožil v kruhu členiek Duchovnej rodiny SDR v Snine. V sobotu 21. mája 2022 ich navštívila provinciálna predstavená sr. M. Dária a provinciálna vikárka sr. M. Mechtilda a počas svätej omšeČítať ďalej
Nezaradené

KRÁĽOVSKÝ VÍKEND

Takpovediac „kráľovské chvíle“ sme zažili počas víkendu 20. – 22. mája 2022 na duchovnej obnove štrnástich dievčat a mladých žien, ktorá sa konala vo Vrícku. Uvažovaním nad biblickou postavou kráľovnej Ester sme sa dostali k dôležitým otázkam o vnútornejČítať ďalej
Nezaradené

SESTERSKÉ STRETNUTIE

Počas víkendu s piatou veľkonočnou nedeľou prebehlo v našom provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi stretnutie sestier, ktoré prežívajú mimoriadnu situáciu – opatrujú svojich chorých a starších rodičov. Superior Simonis vo svojej dobe povzbudzoval sestry,Čítať ďalej
Nezaradené

POĎ NA HORU TÁBOR

Ak to máte aspoň trochu poruke, príďte na ďalšiu katechézu, ktorá je duchovnou prípravou na národné stretnutie mládeže T22. Hosťom bude vdp. Dominik Jamrich, ktorý nás prevedie vrchom Tábor a procesom duchovnej premeny. Stretneme saČítať ďalej
Nezaradené

S KRÁĽOVNOU ESTER

Tešíme sa, že po dvoch rokoch môžeme opäť prezenčne zorganizovať duchovnú obnovu pre dievčatá a mladé ženy. Sprevádzať nás bude kráľovná Ester a páter Rudolf Bartal, OCD. Obnova sa uskutoční v komunite sestier v malebnomČítať ďalej