Nezaradené

SESTERSKÉ STRETNUTIE

SESTERSKÉ STRETNUTIE

Počas víkendu s piatou veľkonočnou nedeľou prebehlo v našom provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi stretnutie sestier, ktoré prežívajú mimoriadnu situáciu – opatrujú svojich chorých a starších rodičov. Superior Simonis vo svojej dobe povzbudzoval sestry, aby sa dobre postarali o svojho dobrého a starého rodiča, aby mu slúžili s dobrotou a srdečnou odovzdanosťou, aby pri tom vyžarovali ducha láskavosti, radosti a Kristovej lásky. O prehĺbenie a posilnenie týchto postojov sme sa snažili spoločným rozjímaním o Bohu zasvätenej čistote, úvahami nad spôsobom fungovania doma, rozhovormi s provinciálnou predstavenou sr. Dáriou, modlitbou Cesty svetla, rekreáciou, adoráciou, ale aj synodálnou úvahou o zodpovednosti za spoločnú misiu, na základe podnetov Spišskej diecézy pri prípravách na Synodu o synodalite. To všetko bolo podnetom k tomu, aby naša rehoľná rodina bola oporou pre sestry, ktoré žijú mimo rehoľného domu alebo na exklaustrácii. Prajeme im, aby tento čas bol aj pre nich príležitosťou prispieť k budovaniu Božieho kráľovstva tu na zemi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *