Nezaradené

REHOĽNÉ JUBILEUM

Málokto oslávi 75. výročie rehoľnej profesie. Tejto milosti sa dostalo našej spolusestre Lamberte a spolu s ňou i nám. Duchovné cvičenia, počas ktorých naše sestry vo Vrícku sprevádzal vdp. Ján Jenčo, vyvrcholili vo štvrtok 17. júna 2021 slávením EucharistieČítať ďalej