Nezaradené

BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠA A SRDCE BL. ALFONZY MÁRIE

BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠA A SRDCE BL. ALFONZY MÁRIE

Celý mesiac jún je zasvätený úcte Najsvätejšieho Ježišovho Srdca. Čoskoro nám liturgia poskytne príležitosť osláviť ho sviatkom, ktorý bude príležitosťou ponoriť svoje srdce do nevyčerpateľného pokladu lásky. Tak to urobila aj naša zakladateľka, keď často opakovala: „Môj Božský Ženích, vnáram svoje srdce do tvojho – zober si ho a daj mi svoje.“ alebo keď sa pripravovala na prijatie Ježiša v Eucharistii: „Daj mi srdce podľa svojho Srdca, priprav ho, aby som ťa vo svätej Eucharistii mohla dôstoj­ne prijať.

Úcta k BSJ bola vo Francúzsku rozšírená od 17. stor. najmä cez zjavenia sv. Margite  Alacoque, v ktorých jej Pán dal poznať lásku svojho Srdca. Neskôr sa táto úcta šírila aj cez bratstvá a práve farár Reichard založil Bratstvo Božského Srdca Ježišovho v Niederbronne v roku 1824. V Registri farnosti nachádzame zápis, že mladá Alžbeta Eppingerová sa stala členkou tohto bratstva 19. februára 1832 – teda ako 18-ročná. Farár Reichard založil aj dobročinnú Jednotu ku cti Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. V tejto úcte a dobročinnosti rástla aj mladá Alžbeta, pretože Jednota sa snažila starať sa o chorých v ich domovoch a tých, ktorí boli ponechaní sami na seba. Podľa Štatútu tohto bratstva je Alžbeta pozvaná orientovať sa na Ježiša, ktorý je veľmi jemnocitný voči chorým a tým ktorí trpia. „Čo ste jednému z mojich najmenších bratov urobili, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Cieľom Jednoty bolo ošetrovanie chorých a služba pri zomierajúcich, duchovná podpora a príprava chorého na prijatie sviatosti zmierenia. Alžbeta bola od začiatku veľmi aktívnou členkou tohto bratstva. V rokoch, keď nebola chorá, zúčastňovala sa s ostatnými členmi pri týchto aktivitách. Keď ochorela, členovia bratstva ju zase radi navštevovali.

Nech sú aj tieto dni prehĺbením našej lásky k Bohu a často sa modlime: Najláskavejšie Srdce Ježišovo, dôverujeme ti, zasväcujeme sa tebe, lebo ťa milujeme. Nech sa ti vzdáva sláva, česť a chvála na veky vekov. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *