Nezaradené

OSLAVUJME PÁNA

„Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!“ Takto zneli spevy, ktoré sprevádzali na jednej strane oslavu nedele Božieho milosrdenstva a na druhej strane oslavu rehoľných jubileí našich spolusestier. Pôvodne bola slávnosť naplánovaná naČítať ďalej
Nezaradené

NOVÉ RÁNO

Prázdny hrob ."Čo to?" Vstal zmŕtvych. – „Kto to?" Ježiš svoj život obetoval za mňa. Veľkonočné ráno – prišla Jeho sláva. Tešme sa, že iba v hrobe tma ostala. Na svetle začína oslava. Ježiš naČítať ďalej
Nezaradené

POKUŠENIE A POSLUŠNOSŤ

Milí priatelia, pôstny čas vrcholí a aj v duchovnej príprave na T22 sme už za polovicou. Aprílové katechézy budeme realizovať trochu nahusto - 9. a 11. apríla 2022 už zaužívanou "hybridnou" formou - jedna budeČítať ďalej