Nezaradené

OSLAVUJME PÁNA

OSLAVUJME PÁNA

„Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!“ Takto zneli spevy, ktoré sprevádzali na jednej strane oslavu nedele Božieho milosrdenstva a na druhej strane oslavu rehoľných jubileí našich spolusestier.

Pôvodne bola slávnosť naplánovaná na 19. marec ako vyvrcholenie duchovných cvičení našich spolusestier. V tom čase sa však v spoločenstve sestier vo Vrícku rozšírila nákaza koronavírusu a niektorým sestrám aj predĺžila pobyt v samote – v karanténe. Po odstupe času sa sestry stretli opäť dňa 24. apríla 2022 vo Vrícku, aby v radosti ďakovali za 50 rokov rehoľného života týchto našich spolusestier: sr. M. Berchmany, sr. M. Dagmar, sr. M. Dany, sr. M. Eleny, sr. M. Fides, sr. Invioláty a sr. M. Jozefy. Boli prítomní traja kňazi – domáci vdp. Marek Martinkovič, z Košíc pricestoval vdp. Gabriel Ragan a svätej omši predsedal vdp. Jaroslav Pecha z Banskej Bystrice, ktorý povzbudil sestry týmito slovami:

„Ježiš sa zjavil učeníkom a pozdravil ich: »Pokoj vám!« Pokoj je ovocie spravodlivosti vo vzťahu medzi nami. Pokoj je prejavený poriadok v duši človeka. Pokoj prináša radosť, ktorá vyháňa strach a táto radosť plynie z lásky. Keby človek nemal lásku, nemal by ani skutočnú radosť.“

Našim sestrám jubilantkám vyprosujeme plnosť týchto veľkonočných darov!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *