Nezaradené

TRP, MLČ A MODLI SA

To, čo nás s matkou Alfonzou spája, je túžba zapojiť sa do diela vykúpenia a svoju - hoci aj nepatrnú -  námahu venovať záchrane duší. Ak chcete vedieť, ako v jej duchu zmierujú utrpenie aČítať ďalej
Nezaradené

POĎ S ABRAHÁMOM NA VÝŠINY

Srdečne vás pozývame na katechézu, ktorá bude on-line na linku: https://us04web.zoom.us/j/4450719515?pwd=SGhnUkRrQmR6eUFwZGNBd0Q3RGFLQT09 Ide o prvú z katechéz, ktoré sú súčasťou prípravy na Národné stretnutie mládeže T22 - v Trenčíne v júli 2022. Každý mesiac budeme putovaťČítať ďalej
Nezaradené

TEXTILNÁ POMOC

V neľahkej dobe poznačenej bojom s korona vírusom vás chceme povzbudiť svedectvom o šľachetných činoch. Vďaka Mgr. Svätoslave Horskej, ktorá je splnomocneným zástupcom pre dobročinné záležitosti za Dobročinnú spoločnosť Dr. Michala Horského a za MaltézskyČítať ďalej