Nezaradené

TEXTILNÁ POMOC

TEXTILNÁ POMOC

V neľahkej dobe poznačenej bojom s korona vírusom vás chceme povzbudiť svedectvom o šľachetných činoch. Vďaka Mgr. Svätoslave Horskej, ktorá je splnomocneným zástupcom pre dobročinné záležitosti za Dobročinnú spoločnosť Dr. Michala Horského a za Maltézsky rytier Kežmarok, v spolupráci s CWS boco Service Center sme dostali do daru funkčné pracovné uniformy.

Vďaka ich pomoci sme v našich rehoľných domoch a zariadeniach kongregácie darované pracovné odevy mohli poskytnúť údržbárom (pánske pracovné súpravy, bundy, vesty), kuchárkam a pomocníčkam v kuchyni (tričká, zástery, nohavice), opatrovateľkám seniorov a vychovávateľkám detí (tričká, dámske nohavice, plášte) a tiež deťom v centre (vhodné tričká, nohavice, vesty, bundy). Časť zásielky poslúži aj iným dobrovoľníkom, s ktorými spolupracujeme.

S vďakou za úsilie Dobročinnej spoločnosti budú na nich myslieť obdarovaní vo Vrícku, v zariadení pre seniorov v Nesvadoch a Raslaviciach a v zariadeniach neziskovej organizácie Alžbetka v Spišskej Novej Vsi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *