Nezaradené

OBNOVENÍ V ADVENTE

V rámci možností, ktoré máme v covidovej dobe na dosah, budeme cez víkend 11. – 13.decembra 2020 pripravovať cestu Pánovi vo farnosti Lúčky – kúpele a vo filiálke Kalameny.Obnova sa nesie v duchu strelnej modlitby „Ježiš, Mária, milujem vás,Čítať ďalej
Nezaradené

ZVESŤ O VYKÚPENÍ

Po dlhšom čase uvažovania, dialógov a modlitieb sme sa vďaka šľachetným ľuďomdopracovali k novému šatu našej webovej stránky. Tiež sme sa rozhodli sprístupniť radostnú zvesťo vykúpení aj prostredníctvom facebooku a instagramu. Vyplýva to z ponuky i dopytu, z vnuknutiai z potreby pastorácie v dnešnom svete.Čítať ďalej