Nezaradené

V RODINE

Duchovná rodina Sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch si pripomenula a oslávila svätou omšou 25. výročie laických členiek SDR v sobotu 22. októbra 2022. Svätú omšu celebroval pán dekan ICLic. Ľubomír Vojtašák,  a privítali sme medzi nami aj provinciálnu predstavenúČítať ďalej
Nezaradené

RADOSŤ V RODINE

Čas jubilea je vždy obdobím poohliadnutia sa do minulosti s pohľadom upretým dopredu a je aj časom premýšľania a nových perspektív. V sobotu 15. októbra v hodine milosrdenstva sa celá Duchovná rodina v Bratislave stretlaČítať ďalej