Nezaradené

RADOSŤ V RODINE

RADOSŤ V RODINE

Čas jubilea je vždy obdobím poohliadnutia sa do minulosti s pohľadom upretým dopredu a je aj časom premýšľania a nových perspektív.

V sobotu 15. októbra v hodine milosrdenstva sa celá Duchovná rodina v Bratislave stretla v kostole milosrdných bratov na ďakovnej svätej omši zo slávnosti Božského Vykupiteľa. Ďakovali sme za milostí, ktorými bola obdarovaná Slovenská provincia SDR účasťou laických členiek počas 25 rokov spolupráce na charizme bl. Alfonzy Márie. Hlavný celebrant, otec provinciál Václav Hypius CSsR, v homílii vyzdvihol, že tým, kto prvý koná, nie sme my, ale vždy Boh. On ovocie vykúpenia ponúka aj v tejto dobe nám všetkým bez rozdielu. Pri tejto slávnosti bola provinciálnou predstavenou sr. Dáriou prijatá nová členka Hanka Chrenková z farnosti Radošovce a bude patriť k rohovskej skupine.

Po sv. omši sme sa sestry i členky stretli v refektári, kde sme na túto príležitosť pripravenou rýmovanou piesňou pozdravili všetkých prítomných, osobitne tohoročné jubilantky. Duchovná rodina v Bratislave je „najmladšou“ a k 1. augustu slávila siedme výročie vzniku. Pripomenuli si to jednotlivé skupiny, tak ako boli prijímané. Dvadsaťtri členiek spolu s celou komunitou spievali pieseň vďaky „Ej, Mária, Mária, ďakujeme za Syna, my žijeme v Bratislave jak jedna r o d i n a!“

V Rohovských Rybkách sme svätú omšu slávili 16. októbra a prišli aj tie, ktoré v roku 1998 ako prvé vstúpili do Duchovnej rodiny v Rohove. Páter Pius v slávnostnej homílii vyzdvihol účinnosť modlitieb, tak v rodine, ako aj v spoločenstvách, ale aj vo farských rodinách.

Dňa 24. 4. 1998 bolo v Rohove prijatých 21 členiek. Na tomto stretnutí ich bolo osem. Každá osobne vydala krásne svedectvo o tom, aké úžasné a tajomné boli stretnutia so sestrami v kláštore, kde aj počas duchovných cvičení boli ubytované a cítili, že prichádzajú domov. S veľkou úctou spomínali na všetky sestry, ktoré ich naučili žiť s Bohom.

Po odchode sestier z Rohova bola dlhšia pauza, až v roku 2008 prišli tri nové členky a aj v roku 2011 pribudli tri členky.

Rozmach nastal až v posledných rokoch 2015 – 2022, kedy bola Duchovná rodina obohatená o 18 nových nadšených členiek, ktoré chcú žiť nielen z tajomstva vykúpenia, ale ho aj odovzdávať tým, s ktorými sa stretávajú a žijú. Podľa vzoru našej bl. Alfonzy Márie i my všetci chceme s radosťou spievať za všetko:

M A G N I F I C A T !

s. Ivetta

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *