Nezaradené

T22

Skratka T22 v sebe ukrýva niekoľko zaujímavých údajov: ide o Národné stretnutie mládeže v Trenčíne v roku 2022. Pre zaujímavosť si môžeme zopakovať, že na Slovensku sa doteraz uskutočnilo R13, P15 a P18. Tieto stretnutia vždy boli a sú prípravou naČítať ďalej
Nezaradené

ZÁŽITKY Z VÝŠIN

V predošlých dňoch sme si ani my nenechali ujsť Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne, počas ktorého sme všetkých mladých vkladali do našich modlitieb. Ďakujeme sestrám za nasadenie i podporu a Pánovi za tento požehnanýČítať ďalej
Nezaradené

TÚŽBA, ABY JEŽIŠ ZOSTAL

Skúsenosť života s Bohom môže byť inšpiráciou k radikálnemu zasväteniu sa Bohu. Naša postulantka Anna zacítila Božiu blízkosť vo svojom živote a svoju túžbu, aby naďalej zostal v jej živote, vyjadrila žiadosťou o prijatie doČítať ďalej