Nezaradené

CESTA K JEŽIŠOVI

Dňa 29. augusta 2022 sme spoločne slávili a vzdávali vďaky za 25 rokov existovania Duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa. Oslavy sa niesli v duchu myšlienky bl. Alfonzy Márie: „Nerobte nič, aby ste sa zapáčili ľuďom. Robte dobro,Čítať ďalej
Nezaradené

BOH TAK MILOVAL SVET

Dvadsať päť rokov vernosti slávilo našich päť jubilujúcich sestier dňa 20. augusta 2022 a obnovili svoje rehoľné zasvätenie pri slávnostnej svätej omši o 10:00 hod. v Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, ktorej predsedal diecézny administrátorČítať ďalej
Nezaradené

LEBO VÄČŠIU LÁSKU NEPOZNÁM…

Boh, ktorý vnuká dobré úmysly a pomáha ich aj uskutočňovať, nám doprial dňa 19. augusta 2022 v našom provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi sláviť prijatie do noviciátu. Postulantka Anička prijala rehoľné rúcho, medailu, Konštitúcie sestier Božského Vykupiteľa a nové menoČítať ďalej
Nezaradené

T22

Skratka T22 v sebe ukrýva niekoľko zaujímavých údajov: ide o Národné stretnutie mládeže v Trenčíne v roku 2022. Pre zaujímavosť si môžeme zopakovať, že na Slovensku sa doteraz uskutočnilo R13, P15 a P18. Tieto stretnutia vždy boli a sú prípravou naČítať ďalej
Nezaradené

ZÁŽITKY Z VÝŠIN

V predošlých dňoch sme si ani my nenechali ujsť Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne, počas ktorého sme všetkých mladých vkladali do našich modlitieb. Ďakujeme sestrám za nasadenie i podporu a Pánovi za tento požehnanýČítať ďalej
Nezaradené

TÚŽBA, ABY JEŽIŠ ZOSTAL

Skúsenosť života s Bohom môže byť inšpiráciou k radikálnemu zasväteniu sa Bohu. Naša postulantka Anna zacítila Božiu blízkosť vo svojom živote a svoju túžbu, aby naďalej zostal v jej živote, vyjadrila žiadosťou o prijatie doČítať ďalej