Nezaradené

T22

T22

Skratka T22 v sebe ukrýva niekoľko zaujímavých údajov: ide o Národné stretnutie mládeže v Trenčíne v roku 2022. Pre zaujímavosť si môžeme zopakovať, že na Slovensku sa doteraz uskutočnilo R13, P15 a P18. Tieto stretnutia vždy boli a sú prípravou na Svetové dni mládeže. Najbližšie to bude v Lisabone (Portugalsko) v roku 2023.

Kľúčovým slovom počas duchovnej prípravy na T22 boli „VÝŠINY“. Išlo o duchovné putovanie siedmimi biblickými vrchmi s odvážnymi turistickými sprievodcami a po spoľahlivých značkách. Každá nás viedla špecificky: červená po ceste duchovného slova od Svätého Otca Františka a nejakého kňaza – turistu; modrá po umeleckej ceste, ktorá vyjadrila biblický príbeh ikonou, maľbou, básňou a novou piesňou; zelená viedla po ceste aktivít, ktoré pripravili rôzne mládežnícke organizácie a žltá označovala cestu modlitby, do tvorby ktorej sa pridali aj naše tri sestry: sr. Chiara, sr. Filotea a sr. Natanaela. Všetky katechézy sú teda tvorbou približne šesťdesiatich autorov.

V priebehu roka sa v komunite v Spišskej Novej Vsi organizovali vždy dve stretnutia v mesiaci: jedno on-line a druhé prezenčné, spojené s výstupom na blízky kopec. Práve títo mladí boli skupinou, s ktorou potom šli aj naše sestry do Trenčína.

Na samotnom stretnutí T22 sme sa zúčastnili rôznymi formami: 8 sestier bolo účastných celého programu (sr. Ladislava, sr. Chantal, postulantka Anna, sr. Chiara, sr. Gemma, sr. Filotea, sr. Liguori – súčasť prípravného tímu pre program v diecézach, sr. Hieronyma – súčasť estetického tímu); sr. Agneška nás posilnila v sobotu na EXPO POVOLANÍ; sr. Blandínasr. Maristella pripravili niečo z materiálov na rozdávanie; provinciálna predstavená sr. Dária podporila tvorbu a tlač propagačného materiálu; sr. Katarína nám poskytla putovnú relikviu bl. Alfonzy Márie a všetky sestry tvorili modlitbové zázemie.

Atmosféra v Trenčíne mala silný duchovný náboj a program ponúkal osvedčené body: otvárací ceremoniál, svätá omša, stretnutia podľa diecéz, popoludnie angažovanosti, krížová cesta, katechézy, svedectvá, adorácia a púť. Neodmysliteľnou súčasťou bolo sobotňajšie EXPO POVOLANÍ, ktoré mladým ponúklo prehľad reholí, inštitútov a hnutí pôsobiacich nielen na Slovensku. Ide o vzájomnú podporu a spoluprácu, ktorú sme aj my vyjadrili tým, že sr. Ladislava vypomáhala v stánku Pro-Life a sr. Gemma pri spoločenstve Angelus.

Keďže 9-miestne auto z provincie sme ponúkli na prevoz „kilečka lásky“, ktoré sa vyzbieralo od účastníkov Spišskej diecézy pre Útulok sv. Františka z Assisi v Levoči, po ceste späť sme sa tam zastavili a vyložili sme osem banánových krabíc trvanlivých potravín.

Domov sme sa vrátili aj fyzicky unavené aj duchovne povzbudené a sme vďačné za možnosť byť účastné Národného stretnutia mládeže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *