Nezaradené

LEBO VÄČŠIU LÁSKU NEPOZNÁM…

LEBO VÄČŠIU LÁSKU NEPOZNÁM…

Boh, ktorý vnuká dobré úmysly a pomáha ich aj uskutočňovať, nám doprial dňa 19. augusta 2022 v našom provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi sláviť prijatie do noviciátu. Postulantka Anička prijala rehoľné rúcho, medailu, Konštitúcie sestier Božského Vykupiteľa a nové meno – sr. Mária Anna. Zanechala všetko a zasvätila sa Bohu, aby nasledovala Ježiša Krista. Pre všetky sestry to bol návrat k prvotnej láske.

Svätej omši predsedal miestny pán farár vdp. Ján Záhradník, ktorý v homílii vyjadril , že zasvätený život pochopíme až vtedy, keď správne pochopíme manželstvo, pretože do zasväteného života sa vstupuje z väčšej lásky. Existuje totiž Ženích, ktorý je nad všetkých ženíchov.

V modlitbách prosme, aby Boh viedol sr. Annu cestou spásy a pomáhal jej čoraz viac sa odpútať od svetských márností, aby verne slúžila Bohu i svojim blížnym v duchu evanjeliovej chudoby a pokory.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *