Nezaradené

PRIJATIE REHOĽNÉHO ZÁVOJA

Deň 27. máj 2023 bol výnimočný: naplnil sa posvätný okruh päťdesiatich dní od chvíle, kedy sme slávili Kristovo zmŕtvychvstanie a tiež sa naplnil čas, keď sr. Anna mohla prijať závoj ako vonkajší znak zasvätenia sestry Božského VykupiteľaČítať ďalej
Nezaradené

SYNODÁLNA PÚŤ

Po dlhšej prestávke, vynútenej pandemickou situáciou, sme tohto roku mohli konečne zorganizovať pre zamestnancov Strediska domácej starostlivosti vo Vrícku – sestry i laikov – spoločnú púť. Vydali sme sa na ňu v čase, keď celá Cirkev ešteČítať ďalej
Nezaradené

NÁDEJ DO ŽIVOTA

My, laické členky duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch, sme sa zúčastnili duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove Pod Kalváriou, od štvrtka 27. 4. do nedele 30. 4. 2023. Skupinku tvorilo pätnásť členiekČítať ďalej
Nezaradené

UPEVNENÉ V POVOLANÍ

V dňoch 28. - 30. apríla 2023 sme si znovu vyhradili čas na juniorské stretnutie. Tentokrát sme sa rozhodli navštíviť komunitu v Raslaviciach. Téma stretnutia sa niesla v duchu posolstva Provinciálnej kapituly 2023 a spoločneČítať ďalej