Nezaradené

DUCHOVNÁ OBNOVA „MÁRIA A ŽENA“

DUCHOVNÁ OBNOVA „MÁRIA A ŽENA“

Bratislavská duchovná rodina SDR sa tešila duchovnej obnove, ktorú viedol o. Václav Hypius, CSsR. Začali sme v sobotu 13. 5. 2023 v deň spomienky Panny Márie Fatimskej a končili v nedeľu 14. 5. 2023 v Deň matiek.

Mesiac máj je označovaný ako najkrajší mesiac v roku, kedy ožíva príroda a všetko vôkol nás sa prebúdza k životu, všetko kvitne a rozvoniava. Máj je oddávna aj mesiacom Panny Márie venovaný jej úcte a rozjímaniu o jej čnostiach, láske a živote. V druhú májovú nedeľu na Slovensku oslavujeme aj Deň matiek. Vychádzajúc z týchto skutočností bola téma duchovnej obnovy „Mária a žena“.

Účastníčky počúvali prednášky, individuálne čítali Sväté písmo a rozjímali. Program bol spestrený sledovaním dvoch epizód zo seriálu „The Chosen“ (Vyvolený). Priestorovo sme mali k dispozícii kostol, refektár a rajskú záhradu Milosrdných bratov. Duchovnej obnovy sa okrem nás, členiek duchovnej rodiny, zúčastnili aj zamestnanci z nemocnice Milosrdných bratov.

V prvý deň duchovnej obnovy nám exercitátor predniesol Matúšovo evanjelium o uzdravení dcéry kanaánskej ženy  (Mt 15, 22 – 28) a pozreli sme si 5. epizódu (Zázrak na svadbe v Káne Galilejskej) z prvej série seriálu The Chosen. V druhý deň nám exercitátor predniesol Lukášovo evanjelium o Ježišovom stretnutí so Samaritánkou pri Jakubovej studni (Lk 7, 36 – 50)  a pozreli sme si 8. epizódu (Uzdravenie Petrovej svokry a Ježiš a Samaritánka) z prvej série seriálu The Chosen. Súčasťou programu duchovnej obnovy boli litánie, pobožnosť, modlitby dňa, korunka, vešpery a adorácia. Mali sme tiež možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Aké myšlienky sme načerpali na duchovnej obnove?

  • Boh nepozerá na náš zovňajšok, pôvod, výzor, ale na naše srdce.
  • Boh s nami neustále komunikuje, je s nami stále, už k nám zostúpil z neba, nečakajme, kedy, kde a ako príde. Je tu.
  • Boh je prameňom našej viery. Naša viera a vytrvalosť má byť permanentná. Viera je sila a moc, ktorá všetko premáha. Aj rozhovor môže priviesť k viere. Naše rozhovory o viere sú dôležité. Nemôžeme žiť vieru za iných. Vyprosujme vieru nielen pre seba, ale aj pre druhých.  Nebuďme sebeckí, ale otvorme svoje srdcia dokorán.
  • Na príhovor nebeskej Matky Márie a bl. Matky Alfonzy Márie vložme dôveru v Pána, osloboďme sa od  neosobného prežívania viery, otvorme sa Ježišovmu milosrdenstvu a prijmime dary Ducha Svätého.

Príbehy  žien z evanjelií, nad ktorými sme uvažovali na duchovnej obnove, nás učia, ako sa máme správať, keď sa nám zdá, že Boh mlčí. Nemáme rezignovať, hnevať sa, ale ešte viac „naliehať“ na Boha. Vidíme to v príbehu kanaánskej, pohanskej ženy, ktorá aj keď nebola Izraelitkou, prejavila svoju obrovskú dôveru k Ježišovi, vytrvalosť a obetavosť, keďže nehľadala pokoj, zdravie, spásu pre seba, ale pre svoju dcéru. A za to si vyslúžila od Boha pochvalu. „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš“ (Mt 15, 28). Hriešnica Samaritánka uznala chyby svojho života a stala sa apoštolkou viery. Vďaka jej svedectvu uverili v Ježiša mnohí zo Samárie. A za to si vyslúžila od Boha pochvalu. „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“ (Lk 7, 50)

Prežívame zložité obdobie v ľudskej spoločnosti a preto neraz upadáme do pokušenia beznádeje a rezignácie. O to viac potrebujeme vytvárať mocné spoločenstvo živej viery a lásky. Ľahko je posudzovať a odsudzovať, ale ťažko je odpustiť a preukázať milosrdenstvo. My ako mamy a duchovné matky buďme vzorom pre svoje deti. Ďakujme svojim mamám, s ktorými sa môžeme ešte tešiť na tomto svete. V modlitbách myslime na svoje mamy, ktoré sú už večnosti.

Veríme, že z ovocia tejto duchovnej obnovy budeme čerpať a budeme ponúkať toto ovocie vo svojich rodinách, priateľom, spolupracovníkom a každému, koho stretneme na ceste životom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *