Nezaradené

DUCHOVNÁ OBNOVA

Je čas dávať a je čas prijímať. Ak cítiš, že chceš načerpať z duchovnej studnice, pozývame Ťa do našej komunity sestier vo Vrícku, kde ponúkame duchovnú obnovu v prvý novembrový víkend. Viac informácií nájdeš naČítať ďalej
Nezaradené

DÁM VÁM BUDÚCNOSŤ A NÁDEJ

V dňoch 6. – 9. októbra 2022 sa v provinciálnom dome SDR v Spišskej Novej Vsi konalo prvé zasadnutie provinciálnej kapituly 2022 – 2023. Hlavou i srdcom nám často vírila myšlienka z Knihy proroka Jeremiáša: „Dám vám budúcnosť a nádej“, ktoráČítať ďalej
Nezaradené

PRI MNE STOJ

"Pri mne stoj" zaznelo v kaplnke provinciálneho domu sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi dňa 1. októbra 2022, keď si pri svätej omši obnovila sľuby naša spolusestra Gemma. "Pri mne stoj" je modlitbou, ktoráČítať ďalej