Nezaradené

ALŽBETKA, n. o.

Ak premýšľate o možnosti podporiť dobré diela, ponúkame Vám inšpiráciu, ako pomôcť núdznym, ktorí sú nám zverení prostredníctvom neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o. https://www.youtube.com/watch?v=ctTViQ5WkJk