Nezaradené

ZNOVU TI DÁVAM SVOJE „ÁNO“

ZNOVU TI DÁVAM SVOJE „ÁNO“

V sobotu 14. augusta 2021 prežívala naša rehoľná rodina radosť zo spoločného slávenia rehoľných jubileí. Päť sestier si pripomínalo 50. výročie a štyri sestry 25. výročie rehoľného zasvätenia. Pre sestry našej provincie to bola príležitosť stretnúť sa po dlhšom čase a prosiť v modlitbe za vernosť v žití pravej čistoty, chudoby a poslušnosti.

Slávnosť sa konala v Raslaviciach v kostole Narodenia Panny Márie a predsedal jej Mons. Marek Forgáč, ktorý nasmeroval naše myšlienky k prežívaniu lásky, ktorá ráta aj s utrpením a obetou. Veď aj naše staršie sestry nám o tom svedčia vedomé si toho, že o krátky čas nastúpia dlhú a strmú cestu večnosti.

Vyprosujeme našim jubilantkám, aby zapálené ohňom lásky Božského Vykupiteľa rástli vo viere a aby sa raz mohli s Kristom tešiť naveky, že svoje sľuby verne plnili.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *