Nezaradené

SYNODA 2023

SYNODA 2023

Pápež František pozval Cirkev k sláveniu Synody biskupov na tému „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“. Z tejto cesty Cirkvi sa nikto nemá cítiť vylúčený a každý je pozvaný prispieť svojou účasťou. Veď aj v dokumente Evangelii Gaudie (EG 120) sa hovorí: „

Každý pokrstený, nech už má akúkoľvek úlohu v Cirkvi a stojí na ktoromkoľvek stupni
poznania svojej viery, je aktívnym protagonistom evanjelizácie; bolo by nesprávne
predstavovať si evanjelizáciu ako aktivitu, ktorá prináleží len niekoľkým kvalifikovaným
veriacim, zatiaľ čo zvyšok veriaceho ľudu by mal byť iba prijímateľom ich činnosti.

Prvá fáza bude prebiehať od októbra 2021 do apríla 2022 a bude venovaná konzultácii a načúvaniu miestnym cirkvám a iným cirkevným realitám. Ďalšie kroky sú naznačené v infografike synodálneho itinerára:

Veríme, že tieto udalosti posilnia naše spoločenstvo a umožní vznik nových ciest poslania a participácie, preto už teraz vkladáme túto udalosť Cirkvi do modlitby:

Milovaný Otče, nech nás všetkých, ktorí sme súčasťou Cirkvi, preniká Svätý Duch, nech nám ukáže cesty, po ktorých máme kráčať, nech nám dá poznať Božiu vôľu a silu naplniť ju s kresťanskou statočnosťou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *