Nezaradené

AKO SVÄTÝ JOZEF PRÁZDNINOVAL…

AKO SVÄTÝ JOZEF PRÁZDNINOVAL…

sr. Chantal:

Počas jarných prázdnin sme vo farnostiach v meste Snina, v spolupráci s miestnym Cirkevným centrom voľného času, ponúkli deťom a mládeži aktivitu „Jarné prázdniny so svätým Jozefom“. Išlo vlastne o taký tábor offline – na diaľku. Každý deň krátke zamyslenie o živote sv. Jozefa a následne na to napasované 2 aktivity. Jedna dnu a druhá na splnenie von. Ich splnenie účastníci dokazovali zaslaním fotografie na mail v daný deň.

Do tejto aktivity zapojilo spolu 44 účastníkov a to nie len zo Sniny, ale i z priľahlých obcí, či dokonca aj tých vzdialených cca 200 km. Dozvedeli sa o tom jednoducho z internetu.

Niektorí sa zapojili len v jeden deň, iní to skúšali viac dní. Niektorí plnili všetky úlohy, iní si z daného dňa vybrali len jednu.

Z celkového počtu bolo 23 takých (či už jednotlivcov alebo tých, ktorí sa zapojili do plnenia úloh ako „tím“ – čiže spolu 30 ľudí), ktorým sa podarilo splniť výzvy každého zo 6 dní. Niektorí dokonca pri možnosti vybrať si akým spôsobom splnia úlohu, si vybrali OBE možnosti. 😀

Zvlášť bolo zaujímavé sledovať vynaliezavosť tých, ktorí počas prázdnin upadli do karantény a hľadali možnosti plnenia úlohy VON.

Na záver bolo účastníkom zaslané vyhodnotenie a tým najhorlivejším aj malá odmena.

Bol to skutočne požehnaný čas.

Ako tieto dni videli deti či ich rodičia?

„Som veľmi rada, že som sa mohla zapojiť do aktivít, každý deň som sa na nich tešila.“ (Vaneska)

„Ďakujem za pekný týždeň“. (Samuel)

„Chceli by sme sa vám veľmi pekne poďakovať za týždeň tvorivých aktivít, ktoré nás naozaj veľmi bavili… každé ráno sme sa tešili, čo nás v tento čaká.“ (Jakub a Klárka)

„Škoda, že dnes je už posledný deň tohto skvelého projektu.“ (Adam)

„Ja sa chcem za rodičov veľmi pekne poďakovať za vašu snahu, za rozmanitosť úloh a za vaše pochvalné a povzbudivé odpovede v mailoch.“ (rodič)

„Veľmi sa tešíme, že sme prežili neskutočne požehnaný čas s aktivitami, ktoré nás vtiahli aj do života sv. Jozefa. Ďakujeme Vám za prijatie, je úžasné niekam patriť, o to viac, ak sa osobne nepoznáme a sme z úplne inej farnosti. Veľmi si to vážime!“ (Viktória – mama)

sr. Alojzína:

Aktivitu „Jarné prázdniny so sv. Jozefom“ som dala som zdieľať do približne 30 rodín v rámci katechézy Dobrého Pastiera. Mnohí z nich sa tomu veľmi potešili a využili ich v rámci výchovy svojich detí.

sr. Chiara:

Jarné prázdniny prežívali so sv .Jozefom aj deti zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Aktivít sa zhostili s veľkou chuťou a radosťou, pričom úlohy zrealizovali skutočne kreatívnym spôsobom. Teším sa, že sv. Jozef vstúpil aj takýmto spôsobom do našich príbytkov a podnietil deti k tvorivému pohybu. Vyjadrujem veľkú vďaku sr. Chantal za vytvorenie tohto prázdninového plánu.

Ďalšiu foto dokumentáciu si môžete pozrieť na linku: https://www.sdr.sk/index.php/ako-svaty-jozef-prazdninoval/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *