Nezaradené

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ Týmto citátom zo Svätého Písma sa rozhodlo zastaviť 22 žien z farnosti Kláštor pod Znievom. V tichu a sústredenosti sme sa v kláštore sestier Božského Vykupiteľa snažili objaviť milosrdnú lásku Boha Otca a aj to, že byť milosrdným sa oplatí. Impulzy, stíšenie, zdieľanie, svätá omša, adorácia, to boli prostriedky, ktoré nám pomáhali hlbšie sa vnoriť do tohto tajomstva. Touto jednodňovou duchovnou obnovou v našej farnosti nás sprevádzal vdp. Dušan Škurla, koordinátor Apoštolátu ochrany života v Košickej arcidiecéze. 

Jedna z účastníčok uvádza:

Ďakujem Pánu Bohu, že skrze dobrých ľudí – sestry Ladislavy a duchovného otca Dušana Škurlu – som zažila úžasnú ženskú duchovnú obnovu, ktorá mi dala rozsiahlejší a jasnejší pohľad na Božie milosrdenstvo. Verím, že vďaka novému poznaniu od duchovného otca budem žiť radostnejšie, plnohodnotnejšie, veselšie, rozumnejšie, múdrejšie a budem bližšie k Bohu. Teším sa na ďalšie spoločné stretnutie, nové témy. Veľkým plus sú aj noví ľudia, ktorých som stretla a skrze ktorých sme vytvorili spoločenstvo. Zdieľania a spievaná svätá omša boli veľmi povzbudzujúce a zároveň inšpirujúce ku pomoci nám všetkým. A k tomu s láskou pripravené občerstvenie! Boh je milosrdný ku všetkým, a to je úžasné. ALELUJA!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *