Nezaradené

ŽIŤ S DÔVEROU

V adventnom čase, v dňoch 8. – 11. decembra 2022, sa v provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo druhé zasadnutie provinciálnej kapituly. Začali sme spoločnou adoráciou, aby sme boli ako Mária – ženy počúvajúce, konajúce, tiché a ženy modlitby. Nasledovala pracovná časť, na ktorej sme privítali aj s. M. Júliu Zarembovú – generálnu vikárku, ktorá bola medzi nami prítomná na celom zasadnutí.

V piatok sme sa v pracovnom bloku zaoberali témou APOŠTOLÁT a boli k nám prizvané vychovávateľky – laické spolupracovníčky z Centra pre deti a rodiny ALŽBETKA. Vydali svedectvo o svojej práci a živote v spolupráci so sestrami. Nasledovala sv. omša, ktorú celebroval dekan zo Spišských Vlách vdp. Ľubomír Vojtaššák. Povzbudil nás, aby sme si uvedomili „KTO SME“ a „AKÁ JE NAŠA IDENTITA“. Vyzval nás kontemplovať Božiu tvár cez Božie Slovo, Eucharistiu a tvár človeka. Poobede sme pozdravili našu Matku Pannu Máriu prostredníctvom modlitby posvätného ruženca a pokračovali sme v práci nad témou APOŠTOLÁT A SPOLUPRÁCA S LAIKMI . Deň sme ukončili modlitbou vešpier a večerou.

V sobotu sme sa v dopoludňajších hodinách venovali téme DUCHOVNÁ RODINA. Opäť sme mali pozvaných hostí, a to dve členky duchovnej rodiny: p. Gabiku a p. Terezku. Podelili sa s nami o svedectvo svojho kresťanského života i to, ako s nami prežívajú charizmu bl. Alfonzy Márie cez členstvo v duchovnej rodine. Nasledovala sv. omša, ktorú dnes celebroval biskupský vikár diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy vdp. Viktor Pardeľ. V kázni nás povzbudil využiť svoj čas, lebo je Božím darom, darom milostí, preto máme vnímať všetky príležitosti nášho času, ktorý nám práve beží, žiť realitu tu a teraz, prežívať čas milosti ako Panna Mária – ako plnosť času.  

Poobede sme pokračovali v práci a deň sme ukončili spoločnou modlitbou posvätného ruženca, vešperami a keďže bola liturgická spomienka na Pannu Máriu z Loretta, aj spevom loretánskych litánií.

V nedeľu v dopoludňajších hodinách pokračoval ešte jeden pracovný blok a obedom sme ukončili II. zasadnutie provinciálnej kapituly. Ďakujeme sestrám za modlitbovú podporu i za otvorené odpovede k témam, s ktorými sme na tomto zasadnutí pracovali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *