Nezaradené

ĎAKOVNÁ PÚŤ

ĎAKOVNÁ PÚŤ

Duchovná rodina Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch bola založená pred dvadsiatimi rokmi. Pri tejto príležitosti sme v sobotu 28. mája 2022 zorganizovali výlet na pútnické miesta, aby sme si takto pripomenuli okrúhle výročie vzniku.

     Ráno sme vyrazili o 6:00 hod. zo Spišských Vlách mikrobusom s počtom miest na sedenie 20. Naša prvá zastávka bola v Rajeckej Lesnej, kde sa konalo stretnutie rodiny Nepoškvrnenej. Dorazili sme včas. Vypočuli sme si svedectvo kňaza vdp. Jozefa Bagina o jeho zdravotných problémoch až utrpení, ale aj o jeho obete a veľkej Božej pomoci, ktorej sa mu dostalo, keď sa on aj jeho farníci zaňho modlili a Pán vypočul ich prosby. Stihli sme si prezrieť aj pekný drevený Betlehem, kde nás okrem svätej Rodiny pri jasličkách zaujali aj chrámy, kostoly, hrady a stavby z celého Slovenska.

     O 10:30 hod. nasledovala svätá omša, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Ten sa vo svojej kázni zameral na rodinu dnešnej doby aj so všetkými jej úskaliami a nástrahami.

     Po malom občerstvení sme putovali ešte ďalej na západ, do obce Ladce na horu Butkov, do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva. V roku 2012 na výzvu pátra Vellu z Malty, aby tu postavili kríž, tu vzniklo a naďalej sa rozvíja a zveľaďuje krásne pútnické miesto.

     Okrem už z diaľky neprehliadnuteľného kríža a monumentálnej sochy Božej Matky a Kráľovnej neba je tu aj veľké množstvo relikvií svätých. Medzi nimi nechýba ani relikvia našej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie, svätej Terezky aj s rodičmi a ďalších svätých.

     Zvonica sv. Jána Pavla II. s odkazom pre Slovenský národ ešte z roku 1996 či posledná kaplnka v rade, v ktorej je nápis: Kaplnka pre Teba boli určite pre mnohých veľmi silným duchovným zážitkom.

     Na záver tejto púte sa mi žiadalo dodať: „Pane, dobre je nám tu! Zostaň s nami a neopúšťaj nás.“         

                                                                      Spracovala členka DR Mária Zahurancová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *