Nezaradené

OTVORENÉ DVERE VYKUPITEĽA

OTVORENÉ DVERE VYKUPITEĽA

Ku 1. januáru bola oficiálne otvorená štvrtá zložka neziskovej organizácie Alžbetka –Zariadenie pre seniorov „VYKUPITEĽ“ v Nesvadoch. Je určené pre seniorov laikov a kapacita je 19 miest pre prijímateľov sociálnych služieb.Zariadenie poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou na neurčitý čas.Prijímateľom sa celoročne poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a osobné vybavenie. Zabezpečuje sa stála ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť.Chceme vytvoriť seniorom dôstojné podmienky na ich pokojnú starobu a zároveň im dožičiť pocit zadosťučinenia za ich celoživotnú obetavú prácu. Keďže zariadenie nesie meno „VYKUPITEĽ“, Jemu zverujeme toto dielo.

2 comments

  1. V modlitbách vyprosujeme Božie požehnanie pri rozbehu novej zložky neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o. Je to tak – „Boh s nami riskuje stále nové začiatky.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *