FOTOGALÉRIA

AKO SVÄTÝ JOZEF PRÁZDNINOVAL
25. VÝROČIE SĽUBOV
STRETNUTIA V NOVICIÁTE