FOTOGALÉRIA

Buď mojím zrakom

S bl. Alfonzou Máriou

S vďačným srdcom

Boh ostáva

Za pokoj…


Deň Zasvätených vo farnosti Sp. Nová Ves

Žiť s dôverou

Prijatie do postulátu 

Prvé sľuby 2021

Rehoľné jubileá 2021

Ako sv. Jozef prázdninoval

25. výročie sľubov

Stretnutia v noviciáte

S vďačným srdcom