BLOG

Nezaradené

SME TU OPÄŤ

Po letnej prestávke budeme opäť naživo vysielať nedeľné vešpery, čím vás chceme pozvať k spoločnej liturgickej modlitbe. Môžete posielať aj správy cez "Modlitebné úmysly" na úvodnej stránke. Tešíme sa na spoločenstvo modlitby!
Nezaradené

ŠTVRTOK 3/4

Milí priatelia bl. Alfonzy Márie,tešíme sa, že mnohí spolu s nami pokračujete v spoznávaní našej Zakladateľky!Otázka č.3 znie: Aký má názov mariánske pútnické miesto, ktoré sa nachádza v oblasti, odkiaľ pochádzala bl. Alfonza Mária? TotoČítať ďalej
Nezaradené

STRETNI PÁPEŽA

Pápež František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021. Pozývame vás na vzácne stretnutie s ním. Prichádza v neľahkom období pandémie, kedy prežívame rôzne obmedzenia a rozdelenia. Prichádza ako námestník Krista na zemi, aby priniesol pokoj a Apoštolské požehnanie pre všetkýchČítať ďalej
Nezaradené

ŠTVRTOK 2/4

Milí priatelia bl. Alfonzy Márie, ďakujeme, že ste sa viacerí spolu s nami vydali prostredníctvom súťaže po jej stopách. Veľmi sa tomu tešíme! Tým, ktorí správne odpovedali na prvú otázku, sme do správy poslali druhúČítať ďalej
Nezaradené

ŠTVRTOK 1/4

Milí priatelia bl. Alfonzy Márie, srdečne vás pozývame k zapojeniu sa do súťaže, ktorou sa chceme spoločne pripraviť na slávenie sviatku našej zakladateľky. Už tretí rok si jej sviatok pripomíname dňa 9. septembra. Súťaž bude prebiehaťČítať ďalej
Nezaradené

ZNOVU TI DÁVAM SVOJE „ÁNO“

V sobotu 14. augusta 2021 prežívala naša rehoľná rodina radosť zo spoločného slávenia rehoľných jubileí. Päť sestier si pripomínalo 50. výročie a štyri sestry 25. výročie rehoľného zasvätenia. Pre sestry našej provincie to bola príležitosťČítať ďalej
Nezaradené

SYNODA 2023

Pápež František pozval Cirkev k sláveniu Synody biskupov na tému "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia". Z tejto cesty Cirkvi sa nikto nemá cítiť vylúčený a každý je pozvaný prispieť svojou účasťou. Veď ajČítať ďalej