BLOG

Nezaradené

KRÁĽOVSKÝ VÍKEND

Takpovediac „kráľovské chvíle“ sme zažili počas víkendu 20. – 22. mája 2022 na duchovnej obnove štrnástich dievčat a mladých žien, ktorá sa konala vo Vrícku. Uvažovaním nad biblickou postavou kráľovnej Ester sme sa dostali k dôležitým otázkam o vnútornejČítať ďalej
Nezaradené

SESTERSKÉ STRETNUTIE

Počas víkendu s piatou veľkonočnou nedeľou prebehlo v našom provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi stretnutie sestier, ktoré prežívajú mimoriadnu situáciu – opatrujú svojich chorých a starších rodičov. Superior Simonis vo svojej dobe povzbudzoval sestry,Čítať ďalej
Nezaradené

POĎ NA HORU TÁBOR

Ak to máte aspoň trochu poruke, príďte na ďalšiu katechézu, ktorá je duchovnou prípravou na národné stretnutie mládeže T22. Hosťom bude vdp. Dominik Jamrich, ktorý nás prevedie vrchom Tábor a procesom duchovnej premeny. Stretneme saČítať ďalej
Nezaradené

S KRÁĽOVNOU ESTER

Tešíme sa, že po dvoch rokoch môžeme opäť prezenčne zorganizovať duchovnú obnovu pre dievčatá a mladé ženy. Sprevádzať nás bude kráľovná Ester a páter Rudolf Bartal, OCD. Obnova sa uskutoční v komunite sestier v malebnomČítať ďalej
Nezaradené

OSLAVUJME PÁNA

„Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!“ Takto zneli spevy, ktoré sprevádzali na jednej strane oslavu nedele Božieho milosrdenstva a na druhej strane oslavu rehoľných jubileí našich spolusestier. Pôvodne bola slávnosť naplánovaná naČítať ďalej
Nezaradené

NOVÉ RÁNO

Prázdny hrob ."Čo to?" Vstal zmŕtvych. – „Kto to?" Ježiš svoj život obetoval za mňa. Veľkonočné ráno – prišla Jeho sláva. Tešme sa, že iba v hrobe tma ostala. Na svetle začína oslava. Ježiš naČítať ďalej
Nezaradené

POKUŠENIE A POSLUŠNOSŤ

Milí priatelia, pôstny čas vrcholí a aj v duchovnej príprave na T22 sme už za polovicou. Aprílové katechézy budeme realizovať trochu nahusto - 9. a 11. apríla 2022 už zaužívanou "hybridnou" formou - jedna budeČítať ďalej
Nezaradené

MOBILIZÁCIA DO MODLITBY A SLUŽBY

Už sme o našich spolusestrách písali, ako sa nasadili do služby dobrovoľníčok na ukrajinsko-slovenských hraniciach. Po dvojtýždňovej službe sr. Nicola pripravila svedectvo pre TK KBS, ktoré nájdete na tomto linku. Spolusestra Alojzína sa zas príležitostneČítať ďalej