BLOG

Nezaradené

S BLAHOSLAVENOU ALFONZOU MÁRIOU

Dňa 9. septembra 2023 sme v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči mali slávnosť, v ktorej sa spojilo niekoľko príležitostí. Ide o deň liturgickej spomienky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej. Zároveň sme si v tento deň pripomenuli 5. výročieČítať ďalej
Nezaradené

S VĎAČNÝM SRDCOM

Vo vďačnosti za 25 rokov života v čistote, chudobe a poslušnosti i v spoločenstve sme s našimi spolusestrami slávili najsvätejšiu obetu 1. septembra 2023 – v deň nášho jubilea. Pán Boh zaplať každej jednej z Vás za Vašu modlitbu, vzdych,Čítať ďalej
Nezaradené

NOVÉ GENERÁLNE VEDENIE

Na zasadnutí 17. generálnej kapituly Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa (SDR), ktorá sa v týchto dňoch konala v Eisenstadte, bola dňa 20. júla 2023 za generálnu predstavenú na šesť rokov zvolená sr. Johanna Vogl z Rakúskej provincie.  Do tímuČítať ďalej
Nezaradené

GENERÁLNA KAPITULA

V čase od 10. do 27. júla 2023, kedy prebieha generálna kapitula v Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa, prosíme o duchovnú podporu a spomienku v modlitbe, aby sme boli schopné plniť Božiu vôľu. Všemohúci a dobrotivýČítať ďalej
Nezaradené

KOMUNITNÝ VÝLET

Voľný pracovný deň je ako stvorený na komunitný výlet, preto sme sa v komunite Spišská Nová Ves rozhodli stráviť 8. máj 2023 na cestách. Vybrali sme sa smerom na východ. Naším hlavným cieľom bolo navštíviťČítať ďalej
Nezaradené

MISIJNÝ TRH

Alebo "Reťaz lásky". Aj takto by sme mohli nazvať každé podujatie, ktoré bolo iniciované myšlienkou darovať predovšetkým lásku. Tak to bolo aj vo farnosti Spišská Nová Ves, kde spolu s farníkmi aj naše sestry rozbehliČítať ďalej
Nezaradené

PRIJATIE REHOĽNÉHO ZÁVOJA

Deň 27. máj 2023 bol výnimočný: naplnil sa posvätný okruh päťdesiatich dní od chvíle, kedy sme slávili Kristovo zmŕtvychvstanie a tiež sa naplnil čas, keď sr. Anna mohla prijať závoj ako vonkajší znak zasvätenia sestry Božského VykupiteľaČítať ďalej
Nezaradené

SYNODÁLNA PÚŤ

Po dlhšej prestávke, vynútenej pandemickou situáciou, sme tohto roku mohli konečne zorganizovať pre zamestnancov Strediska domácej starostlivosti vo Vrícku – sestry i laikov – spoločnú púť. Vydali sme sa na ňu v čase, keď celá Cirkev ešteČítať ďalej
Nezaradené

NÁDEJ DO ŽIVOTA

My, laické členky duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch, sme sa zúčastnili duchovných cvičení v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove Pod Kalváriou, od štvrtka 27. 4. do nedele 30. 4. 2023. Skupinku tvorilo pätnásť členiekČítať ďalej