BLOG

Nezaradené

V RODINE

Duchovná rodina Sestier Božského Vykupiteľa v Spišských Vlachoch si pripomenula a oslávila svätou omšou 25. výročie laických členiek SDR v sobotu 22. októbra 2022. Svätú omšu celebroval pán dekan ICLic. Ľubomír Vojtašák,  a privítali sme medzi nami aj provinciálnu predstavenúČítať ďalej
Nezaradené

RADOSŤ V RODINE

Čas jubilea je vždy obdobím poohliadnutia sa do minulosti s pohľadom upretým dopredu a je aj časom premýšľania a nových perspektív. V sobotu 15. októbra v hodine milosrdenstva sa celá Duchovná rodina v Bratislave stretlaČítať ďalej
Nezaradené

DUCHOVNÁ OBNOVA

Je čas dávať a je čas prijímať. Ak cítiš, že chceš načerpať z duchovnej studnice, pozývame Ťa do našej komunity sestier vo Vrícku, kde ponúkame duchovnú obnovu v prvý novembrový víkend. Viac informácií nájdeš naČítať ďalej
Nezaradené

DÁM VÁM BUDÚCNOSŤ A NÁDEJ

V dňoch 6. – 9. októbra 2022 sa v provinciálnom dome SDR v Spišskej Novej Vsi konalo prvé zasadnutie provinciálnej kapituly 2022 – 2023. Hlavou i srdcom nám často vírila myšlienka z Knihy proroka Jeremiáša: „Dám vám budúcnosť a nádej“, ktoráČítať ďalej