BLOG

Nezaradené

OSLAVUJME PÁNA

„Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!“ Takto zneli spevy, ktoré sprevádzali na jednej strane oslavu nedele Božieho milosrdenstva a na druhej strane oslavu rehoľných jubileí našich spolusestier. Pôvodne bola slávnosť naplánovaná naČítať ďalej
Nezaradené

NOVÉ RÁNO

Prázdny hrob ."Čo to?" Vstal zmŕtvych. – „Kto to?" Ježiš svoj život obetoval za mňa. Veľkonočné ráno – prišla Jeho sláva. Tešme sa, že iba v hrobe tma ostala. Na svetle začína oslava. Ježiš naČítať ďalej
Nezaradené

POKUŠENIE A POSLUŠNOSŤ

Milí priatelia, pôstny čas vrcholí a aj v duchovnej príprave na T22 sme už za polovicou. Aprílové katechézy budeme realizovať trochu nahusto - 9. a 11. apríla 2022 už zaužívanou "hybridnou" formou - jedna budeČítať ďalej
Nezaradené

MOBILIZÁCIA DO MODLITBY A SLUŽBY

Už sme o našich spolusestrách písali, ako sa nasadili do služby dobrovoľníčok na ukrajinsko-slovenských hraniciach. Po dvojtýždňovej službe sr. Nicola pripravila svedectvo pre TK KBS, ktoré nájdete na tomto linku. Spolusestra Alojzína sa zas príležitostneČítať ďalej
Nezaradené

MOŽNOSŤ DAROVAŤ 2% Z DANE

V prípade záujmu darovať 2% z dane Vám ponúkame tlačivo s údajmi o Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa: 2022-Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-FO-1Stiahnuť Ak by ste dvomi percentami chceli podporiť našu neziskovú organizáciu ALŽBETKA, n. o., môžete sa prekliknúť naČítať ďalej
Nezaradené

POĎ S MÁRIOU NA VÝŠINY

Už niekoľko týždňov prebieha duchovná príprava na Národné stretnutie mládeže, ktoré sa bude konať v Trenčíne. Aj my sme sa rozhodli sprevádzať mladých po ceste na duchovné (a občas aj fyzické) Výšiny tentokrát pozývame užČítať ďalej
Nezaradené

ČO NOVÉ NA HRANICIACH S UKRAJINOU

Rozhovor plný obetavej lásky i bolesti. Podporujme všetkých, ktorí sú odovzdaní pre službu na hraniciach, svojimi modlitbami! Ďakujeme pátrovi Tomášovi SVD za sprostredkovanie týchto slov! Stretla som sa s babičkou, ktorá prechádzala hranicu v papučkách...Čítať ďalej
Nezaradené

MODLITBA ZA POKOJ NA UKRAJINE

Pozývame vás k modlitbe za pokoj na Ukrajine. Nasledujúca modlitba je duchovným dedičstvom našich sestier, ktorú teraz často prednášame Bohu spevom: Sviatostné Srdce Ježišovo, ohnisko Božskej lásky, udeľ svetu mier a pokoj. Jej zhudobnenú úpravuČítať ďalej