BLOG

Nezaradené

RADOSŤ V RODINE

Čas jubilea je vždy obdobím poohliadnutia sa do minulosti s pohľadom upretým dopredu a je aj časom premýšľania a nových perspektív. V sobotu 15. októbra v hodine milosrdenstva sa celá Duchovná rodina v Bratislave stretlaČítať ďalej
Nezaradené

DUCHOVNÁ OBNOVA

Je čas dávať a je čas prijímať. Ak cítiš, že chceš načerpať z duchovnej studnice, pozývame Ťa do našej komunity sestier vo Vrícku, kde ponúkame duchovnú obnovu v prvý novembrový víkend. Viac informácií nájdeš naČítať ďalej
Nezaradené

DÁM VÁM BUDÚCNOSŤ A NÁDEJ

V dňoch 6. – 9. októbra 2022 sa v provinciálnom dome SDR v Spišskej Novej Vsi konalo prvé zasadnutie provinciálnej kapituly 2022 – 2023. Hlavou i srdcom nám často vírila myšlienka z Knihy proroka Jeremiáša: „Dám vám budúcnosť a nádej“, ktoráČítať ďalej
Nezaradené

PRI MNE STOJ

"Pri mne stoj" zaznelo v kaplnke provinciálneho domu sestier Božského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi dňa 1. októbra 2022, keď si pri svätej omši obnovila sľuby naša spolusestra Gemma. "Pri mne stoj" je modlitbou, ktoráČítať ďalej
Nezaradené

KROK ZA KROKOM S JEŽIŠOM

Dňa 24. septembra 2022 sa uskutočnila jednodňová duchovná obnova pre mládež v kláštore sestier SDR v Levoči. Témou „Krok za krokom s Ježišom“ sa mohli mladí povzbudiť, „postaviť sa na vlastné nohy“, „kráčať s Ježišom“ a zažiť dialóg s Ním v kaplnke,Čítať ďalej
Nezaradené

CESTA K JEŽIŠOVI

Dňa 29. augusta 2022 sme spoločne slávili a vzdávali vďaky za 25 rokov existovania Duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa. Oslavy sa niesli v duchu myšlienky bl. Alfonzy Márie: „Nerobte nič, aby ste sa zapáčili ľuďom. Robte dobro,Čítať ďalej
Nezaradené

BOH TAK MILOVAL SVET

Dvadsať päť rokov vernosti slávilo našich päť jubilujúcich sestier dňa 20. augusta 2022 a obnovili svoje rehoľné zasvätenie pri slávnostnej svätej omši o 10:00 hod. v Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, ktorej predsedal diecézny administrátorČítať ďalej
Nezaradené

LEBO VÄČŠIU LÁSKU NEPOZNÁM…

Boh, ktorý vnuká dobré úmysly a pomáha ich aj uskutočňovať, nám doprial dňa 19. augusta 2022 v našom provinciálnom dome v Spišskej Novej Vsi sláviť prijatie do noviciátu. Postulantka Anička prijala rehoľné rúcho, medailu, Konštitúcie sestier Božského Vykupiteľa a nové menoČítať ďalej
Nezaradené

T22

Skratka T22 v sebe ukrýva niekoľko zaujímavých údajov: ide o Národné stretnutie mládeže v Trenčíne v roku 2022. Pre zaujímavosť si môžeme zopakovať, že na Slovensku sa doteraz uskutočnilo R13, P15 a P18. Tieto stretnutia vždy boli a sú prípravou naČítať ďalej
Nezaradené

ZÁŽITKY Z VÝŠIN

V predošlých dňoch sme si ani my nenechali ujsť Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne, počas ktorého sme všetkých mladých vkladali do našich modlitieb. Ďakujeme sestrám za nasadenie i podporu a Pánovi za tento požehnanýČítať ďalej