DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Dôverujte Božiemu milosrdenstvu a zásluhám Ježiša Krista, nášho Božského Vykupiteľa.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY