SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Nové provinciálne vedenie

Dňa 31. 5. 2018 skončilo 6-ročné úradné obdobie výbalého provinciálneho vedenia a 1. 6. 2018 začína svoju službu nové vedenie.

Do úradu provicniálnej predstavenej bola na druhé úradné obdobie menovaná sr. M. Dária Motyková.

Pomáhať jej budú štyri provinciálne radkyne, ktoré boli zvolené delegátkami na II. zasadnutí Provinciálnej kapituly: sr. M. Filotea, sr. M. Mechtilda, sr. M. Školastika a sr. M. Oktávia.

Všetkým zvoleným sestrám ďakujeme za ochotu, s ktorou prijali zverenú službu

a vyprosujeme im vnímavé a otvorené srdcia na Boží hlas.

FOTO

 

Deň spoločenstva s matkou Alfonzou Máriou

Dňa 19. mája 2018 sa vo Vrícku stretlo 110 sestier Slovenskej provincie so sr. M. Katarínou Krištofovou, postulátorkou procesu blahorečenia ct. Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej. 
Sr. M. Katarína sa podelila so svojimi spolusestrami so skúsenosťami, ktoré nadobudla v úlohe postulátorky,... viac
FOTO 
 

Vernosť = meno lásky v čase

V nedeľu 15. 4. 2018 sme ďakovali Bohu za vzácny dar povolania našich sestier, ktoré zostali verné sľubom daným Bohu. Ďakovnú sv. omšu v Dome matky Alfonzy Márie vo Vrícku celebroval P. Pius Majerovič OP. 

Svoje jubileum slávili: sr. M. Hilda - 80. výročie sľubov; sr. M. Atanázia a sr. M. Blažeja - 70. výročie; sr. M. Emeráma, 
sr. M. Eustela a sr. M. Jolanta - 65. výročie.

Zvlášť výrečné boli slová, ktoré celebrant hovoril jednotlivým jubilantkám pri odovzdávaní krížov: "Milá sestra, keďže o krátky čas nastúpite dlhú a strmú cestu večnosti, odovzdávam vám do rúk kríž, aby ste sa v únave mohli oň opierať a s ním zaháňať všetkých nepriateľov svojej duše."

V tomto duchu vyprosujeme našim spolusestrám vernosť a vytrvalosť do ďalších dní.

FOTO

 

Požehnanie kaplnky 

 

V piatok, 2. marca 2018 bola požehnaná kaplnka Božského Srdca Ježišovho po

zrekonštruovaní domu Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa v Košiciach. Šesť sestier pracujúcich vo Vysokošpecializo-vanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša a na Teologickej fakulte majú tu svoj nový domov na Cimborkovej 22.
Kaplnku požehnal za prítomnosti... viac
FOTO   
 

2 % z dane

 

 

Milí naši dobrodinci a priatelia, budeme radi ak aj tento rok podporíte náš apoštolát poukázaním 2 % z dane z prijmov.

Tlačivo na stiahnutie:

  • Obchodné meno:  Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa

                                           Slovenská provincia

  • Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
  • IČO:  00586889
  • Sídlo:  Zimná 201/66, 052 01  Spišská Nová Ves

 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU A VYPROSUJEME VÁM BOŽIE POŽEHNANIE!

 

Oslava 100. narodenín

 

          Dňa 5. februára 2018 oslávila

 

sr. M. Hilda Pillárová

v kruhu nášho rehoľného spoločenstva                 

                  100. narodeniny.

 

Na slávnostnej svätej omši o 11.00 hod, ktorú vo Vrícku v deň jej narodenín celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal spolu s otcom Vladimírom Medzihorským sme ďakovali Nebeskému Otcovi za dar jej života a povolania.

 

         Nech ju Pán naďalej požehnáva a obdarí ju potrebnými milosťami.
FOTO                                                                                                   Spolusestry

 

Medzi novými blahoslavenými bude aj naša zakladateľka

ct. Božia služobnica matka Alfonza Mária Eppingerová

 

 

Tešíme sa radostnej správe

z Vatikánu, že po mnohých rokoch očakávania prišiel deň, kedy naša zakladateľka bude Cirkvou vyhlásená za blahoslavenú.


Svätý Otec pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Amatom v piatok, 26. 1. 2018 schválil vydanie dekrétov vo viacerých kauzách. Medzi nimi bol potvrdený aj zázrak, ktorý sa stal na príhovor ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej.
 
Postulátorkou procesu blahorečenia je naša sr. M. Katarína Krištofová. Vyslovujeme jej srdečné Pán Boh zaplať a blahoželáme.
 
Všetky sestry našich spoločenstiev pri oznámení tejto správy,
ako prejav vďaky v kaplnkách spievali „Teba, Bože chválime“.   

 

Kurz Samuel na rozlišovanie povolania

 

Ak hľadáš svoje miesto v živote, ktoré pre Teba pripravil Pán a chceš sa tomu hľadaniu viac venovať, ak máš 18 až 35 rokov, potom práve pre Teba sa otvára KURZ  SAMUEL.

 

Viac informácii:

http://www.zasvatenyzivot.sk/v-spisskej-dieceze-v-marci-zacne-rocny-kurz-samuel/

 

 

 

 

 

Odvaha alebo Judita

 

Odvaha či Judita? Zrejme obe boli tie, čo nás pozvali na duchovnú obnovu do Vrícka, ktorá sa konala 17.-19. novembra 2017. Jej nosnou témou bola: Judita - žena odvahy. 

Dvadsať odvážnych duší spolu so šiestimi sestrami sa stretlo pod jednou strechou, aby sme spolu hľadali koreň a silu každej odvahy. V piatok večer sme začali večerou, kedy sme sa mohli porozprávať...viac
FOTO 

 

P O Z V Á N K A

 

Srdečne pozývame dievčatá od 16 rokov na duchovnú obnovu do Vrícka.

Termín: 17. - 19. 11. 2017                    Téma: JUDITA - ŽENA ODVAHY

 

 

Prekroč svoje hranice s Titusom Zemanom

 

Duchovná obnova pre dievčatá zo základnej školy v Liptovských Revúciach od 22. do 24. septembra 2017, kde je správcom farnosti otec Milan Holík, bola výzvou prekonať seba samého. V sprievode Božieho služobníka dona Titusa Zemana sme objavovali udalosti z jeho života a jeho odkazy pre náš súčasný život... viac

FOTO
      

 

 

Pre staršie články pozri ARCHÍV


 

 


Ďalšie články v sekcii:

CHARIZMA SDR
SPIRITUALITA SDR
ZASVATENIE
VYKÚPENIE
PATRÓNI SDR
JUBILEUM
OBNOVA
MODLITBA

MYŠLIENKA DŇA


Nemáme túžiť po inom, než po milosti úplne sa podrobiť jeho vôli.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Pastorácia povolaní
(2018-08-10 15:05:54)
Užitočné linky
(2018-06-08 19:45:28)
Spiritualita
(2018-06-08 18:59:18)
Spoločenstvo
(2018-06-06 19:12:01)
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
(2018-06-06 11:24:44)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.