ŽIVOT

MATKA ALFONZA MÁRIA

Alžbeta Eppingerová
(* 9. 9. 1814 –  † 31. 7. 1867)

zakladateľka Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

Začiatok 19. storočia niesol náročné následky po francúzskej revolúcii a napoleonských vojnách. Bol to čas politických nepokojov, industrializácie a schudobnenia krajiny.
Alžbeta Eppingerová sa narodila 9. septembra 1814 v Niederbronne v Alsasku, na východe Francúzska a 10. septembra 1814 bola pokrstená. Vyrástla v jednoduchých pomeroch pri rodičoch v roľníckej rodine. Rodičia, Ján Juraj Eppinger, nar. 1790 a Barbora, rodená Vogt, nar. 1891, mali 11 detí a Alžbeta bola najstaršou z nich. V deviatom roku svojho života začala Alžbeta navštevovať školu (vtedy ešte nebola povinná školská dochádzka). Náboženstvo ju ako 10 ročnú vyučoval farár Dávid Reichard, ktorý sa stal jej duchovným vodcom. Prvé sväté prijímanie prijala ako štrnásťročná v roku 1828 a sviatosť birmovania 10. mája toho istého roku v kostole v Reichshoffen.


Túžba po rehoľnom živote, kde chcela slúžiť Bohu „na väčšiu česť a slávu a pre spásu duší“, bola u nej vždy väčšia. Ako šestnásťročná chcela vstúpiť k sestrám Dobrého pastiera, ale rodičia jej to nedovolili, lebo sa nemohli bez nej zaobísť. Po prvej chorobe, ktorá trvala od r. 1831 do r. 1834, spoznala Alžbeta zmysel telesného a duševného utrpenia. V roku 1836 bola v Niederbronne týfusová epidémia, Alžbeta bola zasa 4 mesiace chorá. Keď sa Alžbeta zotavila, v roku 1841 so svojimi priateľkami a pod vedením jej farára vytvorila skupinu, ktorá navštevovala chorých vo farnosti. V januári 1842 bola so svojimi priateľkami prijatá do Tretieho rádu sv. Františka.
V roku 1845 Alžbeta znovu ochorela. V tom istom roku zhorel rodičovský dom. Chorú Alžbetu premiestnili do školskej budovy ku rappoltsweilerským školským sestrám, kde mala prvú víziu. Až po roku povedala o nej svojmu spovedníkovi Dávidovi Reichardovi. V roku 1847 napísal Dávid Reichard o tejto veci biskupovi Rässovi. K Alžbete prichádzalo veľa návštevníkov, aby ju prosili o radu a modlitbu.
Koncom júla 1848 prišiel biskup Räss osobne do Niederbronnu, aby preskúmal udalosti okolo Alžbety a podrobil ju skúške. Biskup spoznal Božiu milosť, ktorá v Alžbete pôsobila. V decembri 1848 zložila Alžbeta súkromné sľuby.


Dňa 28. augusta 1849 bola Alžbetou Eppingerovou so súhlasom biskupa Rässa založená Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa. Prvé sídlo kongregácie bolo v „Kláštoríku“, ktoré získal farár Reichard pre spoločenstvo sestier. Dňa 10. septembra 1849 bola obliečka Alžbety. Dostala rehoľné meno Alfonza Mária. Prvé sľuby zložila sestra Alfonza Mária 2. januára 1850. Biskupom Rässom bola menovaná za predstavenú spoločenstva a farár Reichard sa stal ich superiorom. Počet nových členiek v spoločenstve narastal. Kongregácia sa rýchlo rozširovala, zakladali sa nové rehoľné domy vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku a v Maďarsku. Sestry pomáhali tam, kde je najväčšia núdza a kde to ľudia najviac potrebujú. 


Matka Alfonza Mária zomrela na následky mozgovej porážky 31. júla 1867 vo veku 53 rokov.
Dôležité spisy z čias Matky Alfonzy Márie sú: „Prvé pravidlá – 1849“, tzv. „Autobiografia“ a „Poučenia“.
 (Zdroj: Generalát SDR, Zastavenia na ceste)