POSTULÁT

 

„V postuláte ponúkame postulantke pomoc získať primeranú ľudskú a náboženskú zrelosť, aby mohla vo vnútornej slobode plne odpovedať na Božie volanie. Postulantka si má predovšetkým ujasniť, či je súca pre rehoľný život a povolanie v našej kongregácii. Taktiež kongregácia si overuje pravosť jej povolania. Pomáhame jej, aby svoje povolanie žila stále uvedomelejšie. Okrem toho sa má hlbšie oboznámiť so životnou formou a apoštolátom kongregácie.“ (Ratio istitutionis SDR, 5.2)