PERMANENTNÁ FORMÁCIA

Dotýka sa dospelého človeka, ktorý sa má s prezieravosťou pozerať na svoju budúcnosť tak, že ju vytvára každodenne s trpezlivosťou a dôverou. Napomáha plno hodnejšiemu životu každého človeka, pretože mu pomáha „znovu získať hodnoty“ tým, že si uvedomuje a príjme to, čo je podstatné a nezmeniteľné a snaží sa zmeniť to, čo je menlivé a čo sa musí zmeniť.

Je osobnou a neodmysliteľnou povinnosťou človeka, aby si mohol zreformovať svoje správanie,
postoje pred sebou, pred Bohom, pred spoločnosťou či spoločenstvom. Nie je to len zbieranie a uplatňovanie nových vedomostí, ale má predchádzať a liečiť nedorozumenia a trápenia, ktoré ľahko vznikajú, keď skupiny rôzneho veku majú žiť a pracovať spoločne. Má pomôcť rehoľníkovi „spojiť vernosť s tvorivosťou“. Chráni pred skostnatením a ustrnutím, pomáha živo a opravdivo vydávať svedectvo o Božom kráľovstve v tomto svete a o charizme inštitútu. Napomáha plno hodnejšiemu životu každého človeka, pretože mu pomáha „znovu získať hodnoty“ tým, že si uvedomuje a príjme to, čo je podstatné a nezmeniteľné a snaží sa zmeniť to, čo je menlivé a čo sa musí zmeniť.