NOVICIÁT

ČO JE NOVICIÁT?
Je to naša „škola“, kde sa na začiatku rehoľného života učíme :
–    spoznávať, napodobňovať Ježiša a žiť hlbší duchovný život
–    lepšie spoznávať a prijímať samé seba a formovať sa
–    žiť život v spoločenstve
–    prijímať vo viere všetko to, čo nám Pán pošle do cesty
–    spoznávať svoju kongregáciu, charizmu a Konštitúcie
–    prenikať do teológie zasväteného života a právd viery
–    pripraviť sa na naše „ÁNO PÁNOVI“ – na život v rehoľných sľuboch
a to všetko preto, aby sme boli schopné toto využiť v  apoštoláte na záchranu duší v diele vykúpenia,
kam nás Pán cez predstavených pošle…

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ?
Noviciát trvá 2 roky:
1. rok – strávený v dome noviciátu (kladie sa väčší dôraz na prehĺbenie viery a
                duchovného života, na vlastnú formáciu = „BYŤ S NÍM“)
2. rok – je možnosť „teoretické poznatky“ si vyskúšať viac v  praxi, v apoštoláte („BYŤ
                S NÍM A NÍM POSLANÉ ÚČINKOVAŤ“)