JUNIORÁT

 

„Juniorát zahŕňa obdobie od prvej profesie po zloženie doživotnej profesie. Je pokračovaním formácie, ktorá sa začala v noviciáte. Slúži duchovnej formácii a náboženskému prehĺbeniu podľa našej spirituality a pripravuje sestry juniorky na doživotné sľuby.“ (K 138)