AKO MAŤ ÚČASŤ

Do duchovnej rodiny sestier Božského Vykupiteľa je srdečne pozvaná každá dospelá kresťanka, ktorá
túži tvoriť živé spoločenstvo v službe Vykúpenia. Prijatiu predchádza trojmesačná skúsenosť. Počas tohto obdobia nech sa záujemkyne zoznámia s duchovnosťou a cieľom tejto duchovnej rodiny, zúčastňujú sa jej modlitieb, charitatívnej činnosti a majú možnosť navštíviť rehoľné spoločenstvá. Potom oznámia svoj zámer vstúpiť do tejto duchovnej rodiny. Nové členky prijíma na spoločnom modlitbovom stretnutí provinciálna predstavená. Zapíšu sa do členskej knihy, čím získavajú účasť na zásluhách a modlitbách celej Kongregácie.