DOMOV

BL. ALFONZA MÁRIA
Myšlienka dňa
Vzácna čnosť pokory, aká si príjemná Božím očiam a ako málo ťa ľudia poznajú.
MODLITEBNÉ ÚMYSLY

AKTUALITY