SWF Object ... loading

Zasvätený život

ČISTOTA slobodných pre Božie kráľovstvo ako prejav odovzdania sa Bohu s nerozdeleným srdcom (porov. 1Kor 7,32-34) je odbleskom nekonečnej lásky, ktorá spája tri božské osoby v tajomnej hĺbke trojičného života; lásky, ktorej vtelené Slovo vydalo svedectvo až po obetu vlastného života; lásky, ktorá "je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali" (Rim 5,5), a ten nás podnecuje, aby sme na ňu odpovedali totálnou láskou k Bohu a bratom.

CHUDOBA vyznáva, že Boh je jediným pravým bohatstvom človeka. Ak sa prežíva podľa Kristovho príkladu, ktorý "hoci bol bohatý, stal sa... chudobný" (2Kor 8,9), vyjadruje úplné sebadarovanie, aké sa uskutočňuje medzi troma božskými osobami. Tento dar sa vylieva na stvorenie a v plnosti sa prejavuje vo vtelenom Slove a v jeho vykupiteľskej smrti.

POSLUŠNOSŤ, uživotňovaná podľa vzoru Krista, pre ktorého bolo plniť Božiu vôľu pokrmom duše (porov. Jn 4,34), zjavuje oslobodzujúcu krásu synovskej, nie otrockej závislosti, obohatenej pocitom zodpovednosti a preniknutej vzájomnou dôverou: táto dôvera je časným odbleskom harmónie lásky, vlastnej trom božským osobám.

 

SPOLOČENSTVO, pomocou ktorého sa zasvätené osoby usilujú žiť v Kristovi ako "jedno srdce a jedna duša" (porov. Sk 4,32), stáva sa výrečným vyznaním trojičnej viery. Vyznáva Otca, ktorý túži spojiť všetkých ľudí do jednej rodiny; vyznáva vteleného Syna, ktorý zhromažďuje vykúpených v jednote, ukazujúc im cestu svojím príkladom, modlitbou, slovami a nadovšetko svojou smrťou, lebo práve ona je prameňom zmierenia pre rozdelené a rozptýlené ľudstvo; vyznáva Svätého Ducha ako princíp jednoty v Cirkvi, v ktorej neustále umožňuje jestvovanie duchovných rodín a bratských spoločenstiev.
(Vita consecrata, 21)

 

Ďalšie články v sekcii:

POVOLANIE
KŇAZSTVO
MANŽELSTVO
HOT LINE
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
CELOSLOVENSKÉ AKCIE
PASTORAČNÝ TÍM SDR
SK PASTORAČNÝ TÍM

MYŠLIENKA DŇA


S úprimnosťou mu predkladajte city, priania a potreby, nech sú akékoľvek.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2018-05-24 14:40:21)
Duchovná rodina
(2018-05-02 19:49:54)
Spoločenstvo
(2018-04-30 15:56:00)
PREDNÁŠKY
(2018-03-21 13:52:34)
Užitočné linky
(2018-03-12 08:28:58)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.