SWF Object ... loading

LOGO

 

 

 
 
Línie kríža nie sú úplne uzavreté. Tým je vyjadrené to, čo sv. Pavol píše v liste Kolosanom 1,24: " ...na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu."  Dva v sebe sa prelínajúce kruhy poukazujú na Božskú a ľudskú prirodzenosť nášho Vykupiteľa.
"I náš život musí byť založený na utrpení
a zmŕtvychvstaní Vykupiteľa."

Ďalšie články v sekcii:

IDENTITA
POSLANIE
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
KOMUNITY
KALENDÁR
PERMANENTNÁ FORMÁCIA
JUNIORÁT
NOVICIÁT
POSTULÁT
O NAŠICH SPOLOČENSTVÁCH

MYŠLIENKA DŇA


Ak chcete plniť svoje povinnosti a žiť ako pravdiví Kristovi učeníci, musíte sa neprestajne zaoberať Bohom.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


KALENDÁR
(2017-06-12 16:15:29)
Spoločenstvo
(2017-06-12 15:51:57)
Spiritualita
(2017-06-12 13:46:57)
Archív
(2017-06-12 13:22:48)
AKTUALITY
(2017-06-12 13:15:54)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.