SWF Object ... loading

 

Prijatie nových členiek do DR v Topoľčanoch

Dňa 22. októbra 2011 vo farskom kostole v Topoľčanoch slávil miestny dekan Mons. ThLic. Marián Dragúň svätú omšu zo slávnosti Božského Vykupiteľa spolu s prítomnými sestrami i členkami Duchovnej rodiny. Po homílii šesť nových členiek obnovilo krstné sľuby a z rúk sr. Školastiky, provinciálnej predstavenej prevzalo krížiky i štatúty a tým bolo prijatých do spoločenstva laických členiek. Tešíme sa, že pribudlo viacej rúk i sŕdc, ktoré chcú šíriť Božiu slávu skutkami duchovného a telesného milosrdenstva v duchu Matky Alfonzy Márie.

FOTO

 

Prijatie nových členiek do DR v Nesvadoch

Dňa 15. septembra 2011 v Kláštore Božského Vykupiteľa v Nesvadoch sr. M. Školastika Štutiková, provinciálna predstavená prijala 5 nových členiek do Duchovnej rodiny: z Nesvád Margitu Cerveňakovú, Margitu Andruškovú, Irenu Taricsovú a z Nových Zámkov Veroniku Štrbíkovú a Editu Benkovú. Pri sv. omši, ktorú celebroval  správca miestnej farnosti, si obnovili krstné sľuby a vyjadrili pevnú vôľu byť svedkami Božej lásky vo svojom okolí.

FOTO

 

Púť laických členiek DR – Košice na Mariánskej Hore - Levoča

    Prvú sobotu v mesiaci september, si vykonali  laické členky DR púť na Mariánskej Hore v Levoči. Prišli k Panne Márii, aby ďakovali, prosili, aby zložili všetko k jej nohám, aby to predniesla svojmu synovi Ježišovi.
    Prosili aj  za generálne a provinciálne vedenie, za všetky členky kongregácie SDR, a za všetky laické členky DR, za kňazov, kňazské a rehoľné povolania, za rodiny, aby boli prvými, naozajstnými  svedkami viery.
    Povzbudené a posilnené samým sviatostným pokrmom a Slovom Božím, vrátili sa späť do svojich rodín, aby boli naďalej apoštolkami vo svojich rodinách, ako aj v prostredí kde pracujú.
.... Matka žijúcich daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života....
 ďalšie FOTO
 

Duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny pri spoločenstve Košice

V dňoch 31.03 – 03.04.2011 si členky Duchovnej Rodiny pri komunite Košice  vykonali duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove pod vedením P. Petra Zahoránskeho, SJ.

 

Téma: Ako budovať vzájomné vzťahy.

 

Meditácie:

                  Človek je stvorený, jeho hriech je nekomunikácia

                  Komunikácia Boha s nami
                  Vzťah k Bohu, k sebe a k druhým
                  Pravda nás vyslobodí /Samaritánka, Marta, Mária Magdaléna/
                  Tribunály: Závisti, samoty, egoizmu, ľahkomyseľnosti, nevďačnosti
                  Priateľstvo ako cesta k Bohu – cesta k Bohu ako priateľstvo s ľuďmi
                 Sedem slov krížu: Zostúp z kríža, Ježišu spomeň si keď budeš
                 vo svojom kráľovstve, nie si ty Mesiáš?, zachráň seba i nás,
                 iných zachraňoval, sám seba nevie zachrániť,
                 heloi, heloi, lema sabakthani, 
                 zachráň sa ak si židovský  kráľ, 
                 Tento človek bol naozaj Boží Syn /Mk 15,39 /
                 Svätý Duch – Duch porozumenia
                 Ako nadobudnúť lásku
    S týmito povzbudzujúcimi meditáciami, adoráciami a zvlášť nočnej adorácie, keď mohla každá sama osobne odprosovať, ďakovať a prosiť,  stretnúť sa s Božou milosrdnou láskou vo sviatosti zmierenia hlboko dotknuté a naplnené Božou láskou, vracali sa do svojich rodín.
 

Vďaka Pánu Bohu aj otcovi exercitátorovi, za trpezlivé vedenie týchto DC,
na ktorých sa zúčastnilo 52 duší.

FOTO


Ďalšie články v sekcii:

LAICKÉ SPOL. KONGREGÁCIE
ŠTATÚT
ZODPOVEDNÉ
SVEDECTVÁ
AKO SA PRIDAŤ
PREDNÁŠKY
RECEPTY

MYŠLIENKA DŇA


Duša, ktorá raz okúsila, aká príjemná je dôvernosť s Ježišom, len ťažko sa od nej odlúči. Existuje priateľskejší rozhovor ako s Ježišom?

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


AKTUALITY
(2017-08-08 19:44:43)
Spiritualita
(2017-08-07 19:13:17)
Spoločenstvo
(2017-08-02 13:23:31)
KALENDÁR
(2017-08-02 10:06:38)
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
(2017-07-26 10:23:52)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.