SWF Object ... loading

 

Prijatie nových členiek do DR v Topoľčanoch

Dňa 22. októbra 2011 vo farskom kostole v Topoľčanoch slávil miestny dekan Mons. ThLic. Marián Dragúň svätú omšu zo slávnosti Božského Vykupiteľa spolu s prítomnými sestrami i členkami Duchovnej rodiny. Po homílii šesť nových členiek obnovilo krstné sľuby a z rúk sr. Školastiky, provinciálnej predstavenej prevzalo krížiky i štatúty a tým bolo prijatých do spoločenstva laických členiek. Tešíme sa, že pribudlo viacej rúk i sŕdc, ktoré chcú šíriť Božiu slávu skutkami duchovného a telesného milosrdenstva v duchu Matky Alfonzy Márie.

FOTO

 

Prijatie nových členiek do DR v Nesvadoch

Dňa 15. septembra 2011 v Kláštore Božského Vykupiteľa v Nesvadoch sr. M. Školastika Štutiková, provinciálna predstavená prijala 5 nových členiek do Duchovnej rodiny: z Nesvád Margitu Cerveňakovú, Margitu Andruškovú, Irenu Taricsovú a z Nových Zámkov Veroniku Štrbíkovú a Editu Benkovú. Pri sv. omši, ktorú celebroval  správca miestnej farnosti, si obnovili krstné sľuby a vyjadrili pevnú vôľu byť svedkami Božej lásky vo svojom okolí.

FOTO

 

Púť laických členiek DR – Košice na Mariánskej Hore - Levoča

    Prvú sobotu v mesiaci september, si vykonali  laické členky DR púť na Mariánskej Hore v Levoči. Prišli k Panne Márii, aby ďakovali, prosili, aby zložili všetko k jej nohám, aby to predniesla svojmu synovi Ježišovi.
    Prosili aj  za generálne a provinciálne vedenie, za všetky členky kongregácie SDR, a za všetky laické členky DR, za kňazov, kňazské a rehoľné povolania, za rodiny, aby boli prvými, naozajstnými  svedkami viery.
    Povzbudené a posilnené samým sviatostným pokrmom a Slovom Božím, vrátili sa späť do svojich rodín, aby boli naďalej apoštolkami vo svojich rodinách, ako aj v prostredí kde pracujú.
.... Matka žijúcich daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života....
 ďalšie FOTO
 

Duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny pri spoločenstve Košice

V dňoch 31.03 – 03.04.2011 si členky Duchovnej Rodiny pri komunite Košice  vykonali duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove pod vedením P. Petra Zahoránskeho, SJ.

 

Téma: Ako budovať vzájomné vzťahy.

 

Meditácie:

                  Človek je stvorený, jeho hriech je nekomunikácia

                  Komunikácia Boha s nami
                  Vzťah k Bohu, k sebe a k druhým
                  Pravda nás vyslobodí /Samaritánka, Marta, Mária Magdaléna/
                  Tribunály: Závisti, samoty, egoizmu, ľahkomyseľnosti, nevďačnosti
                  Priateľstvo ako cesta k Bohu – cesta k Bohu ako priateľstvo s ľuďmi
                 Sedem slov krížu: Zostúp z kríža, Ježišu spomeň si keď budeš
                 vo svojom kráľovstve, nie si ty Mesiáš?, zachráň seba i nás,
                 iných zachraňoval, sám seba nevie zachrániť,
                 heloi, heloi, lema sabakthani, 
                 zachráň sa ak si židovský  kráľ, 
                 Tento človek bol naozaj Boží Syn /Mk 15,39 /
                 Svätý Duch – Duch porozumenia
                 Ako nadobudnúť lásku
    S týmito povzbudzujúcimi meditáciami, adoráciami a zvlášť nočnej adorácie, keď mohla každá sama osobne odprosovať, ďakovať a prosiť,  stretnúť sa s Božou milosrdnou láskou vo sviatosti zmierenia hlboko dotknuté a naplnené Božou láskou, vracali sa do svojich rodín.
 

Vďaka Pánu Bohu aj otcovi exercitátorovi, za trpezlivé vedenie týchto DC,
na ktorých sa zúčastnilo 52 duší.

FOTO


Ďalšie články v sekcii:

LAICKÉ SPOL. KONGREGÁCIE
ŠTATÚT
ZODPOVEDNÉ
SVEDECTVÁ
AKO SA PRIDAŤ
PREDNÁŠKY
RECEPTY

MYŠLIENKA DŇA


Boh zvyčajne necháva duše, ktorým vyhradil veľké milosti, prejsť ťažkými skúškami.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


KALENDÁR
(2017-12-04 13:50:47)
Spiritualita
(2017-10-17 09:53:28)
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIA
(2017-10-02 17:26:32)
Archív
(2017-10-02 13:26:16)
AKTUALITY
(2017-10-02 13:23:17)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.